Hôm nay, Thứ bảy ngày 23/09/2023,

Yên Mô đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân

Thứ tư, 08/07/2020 | Đã xem: 713 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Những ngày này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã được chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, bằng nhiều hình thức, đã tạo không khí thi đua sôi nổi, đồng thuận của cán bộ, nhân dân trong huyện hướng về sự kiện chính trị trọng đại này.


(Ảnh) Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 tại Nhà văn hóa trung tâm huyện

Bám sát mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35 -CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thông qua công tác tuyên truyền tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020 của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

 

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, đã tạo không khí thi đua sôi nổi, đồng thuận của cán bộ, nhân dân trong huyện hướng về sự kiện chính trị trọng đại này. Tại khu trung tâm Nhà văn hóa huyện được khoác lên màu áo rực rỡ của những tấm băng zôn, pano, khẩu hiệu, áp phích, cờ Tổ quốc chào mừng đại hội. Các xã đã làm mới nội dung 198 khẩu hiệu tường, 206 băngzôn, 71 phướn, 15.618 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 2.175 cờ chuối, 555 cờ dây, 1.963 cờ hồng, 33 cổng chào, 28 panô lớn, 1.329 panô nhỏ, 30 công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp.

 

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng trong toàn huyện đã tích cực triển khai tuyên truyền, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức thông tin tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại 02 hội nghị chuyên đề, 03 hội nghị báo cáo viên cấp huyện; lồng nghép tuyên truyền trên 20 lượt trong các hội nghị của huyện và cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở và trang thông tin điện tử huyện đã mở nhiều chuyên mục, chuyên đề; đã có hàng nghìn lượt tin, bài, ảnh tuyên truyền về đại hội được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Qua đó, đã tạo niềm vui và phấn khởi trong toàn Đảng bộ. 

 

Trong không khí thi đua sôi nổi, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong huyện thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Đến nay, nhiều các công trình, phần việc trọng điểm cấp huyện được hoàn thành để chào mừng Đại hội Đảng các cấp đó là: Công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện; gắn biển xã nông thôn mới ở Yên Hưng; xã nông thôn mới kiểu mẫu Yên Hòa; tuyến đường Đinh Điền (thị trấn Yên Thịnh), tuyến đường từ QL12B đến Nhà thờ đồng chí Tạ Uyên (xã Yên Mỹ) và xây dựng tuyến đường Phước Long (nối thị trấn Yên Thịnh với xã Yên Phong).

 

Đến nay, Đảng bộ huyện Yên Mô đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức đại hội một cách đồng bộ, đầy đủ, đúng quy trình, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 08 – 10/7/2020), tại Nhà văn hóa trung tâm huyện. Đây là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội./.

Bùi Thúy – Đài truyền thanh huyện

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

468438

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 140

Hôm qua : 669