Hôm nay, Thứ ba ngày 26/09/2023,

Yên Mô đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

Thứ tư, 07/04/2021 | Đã xem: 351 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm, góp phần thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, trong thời gian qua, huyện Yên Mô đã tích cực quan tâm, đẩy mạnh công tác  thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân. 

 

Để cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra thành công, Ủy ban bầu cử huyện đã chú trọng tới công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử. Theo đó, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của tỉnh và huyện, Tiểu ban thông tin tuyên truyền phục vụ bầu cử huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và  phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên sát với thực tế, kết hợp các hội nghị cử tri với việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử. Cụ thể, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được chia làm 3 đợt cao điểm, nhằm bảo đảm các thông tin được truyền tải tới người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đợt 1 từ 01/3- 30/4/2021; đợt 2 từ 01/5- 23/5/2021; đợt 3 sau ngày bầu cử 23/5/2021.

 

Trong công tác tuyên truyền miệng: Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, quán triệt về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về cuộc bầu cử, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn. Công tác tuyên tuyền cũng được Trung tâm Chính trị, phòng Tư pháp, các tổ chức, đoàn thể và các xã, thị trấn, các thôn xóm đẩy mạnh, với sự tham gia của gần 5.000 người, qua đó nhằm giúp các học viên, hội viên và nhân dân hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân, mà còn là trách nhiệm khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, tài tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Công tác tuyên truyền trực quan tại cơ sở trên địa bàn huyện

Cùng với đó, công tác tuyên truyền trực quan cũng đang được quan tâm. Huyện đã chỉ đạo đưa các khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử trên cổng chào điện tử của huyện; đồng thời sửa chữa, thay mới nội dung 03 panô lớn, 35 cụm pa nô nhỏ. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị sửa chữa, thay mới nội dung trên 20 panô lớn; gần 700 pa nô nhỏ; kẻ vẽ 230 khẩu hiệu tường và 145 băng zôn tuyên truyền công tác bầu cử.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đã xây dựng mới 3 chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về bầu cử

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và trang thông tin điện tử của huyện cũng đã được đăng tải, tăng thời lượng phát sóng và đổi mới nội dung của các chương trình phát thanh địa phương. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đã xây dựng mới 3 chuyên mục, chuyên đề mới đó là: “Hỏi- Đáp” về bầu cử, “Bầu cử với pháp luật” và “Yên Mô hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp”. Trong đó có 175 lượt phát sóng các chuyên mục, chuyên đề, với 125 tin, bài, phóng sự, gương “người tốt, việc tốt”. Phối hợp cùng các cơ quan báo chí của tỉnh và huyện đăng tải nhiều tin, bài, liên quan đến công tác bầu cử. Trang thông tin điện tử huyện xây dựng mới 01 chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” đăng tải 7 bài viết chuyên đề, 32 tin, bài phản ánh; 15 văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử của huyện.

Trang thông tin điện tử huyện xây dựng mới chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”

Đối với nội dung trong công tác tuyên truyền đã được tập trung vào các nội dung chính như: Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật… Tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp; vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp… Qua đó, nhằm khơi dậy và cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, lập thành tích chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng thời, nêu cao cảnh giác, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước, chống phá chế độ.

 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin rằng từ nay đến ngày bầu cử 23/5, huyện Yên Mô sẽ quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa về công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; gắn công tác tuyên truyền với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025. Qua đó, vừa động viên nhân dân trong huyện tích cực thi đua lao động, lập thành tích hướng về cuộc bầu cử, vừa tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng huyện Yên Mô ngày càng giàu đẹp, văn minh./.   

Bùi Thúy– Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

470212

Trực tuyến : 15

Hôm nay : 387

Hôm qua : 535