Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Yên Mô: Đẩy mạnh công tác thông tin về giảm nghèo

Thứ tư, 25/10/2023 | Đã xem: 382 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Xác định công tác giảm nghèo luôn là chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, huyện Yên Mô đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong công tác giảm nghèo bền vững, xem đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy thế mạnh, điều kiện của từng hộ nghèo, cùng với sự trợ lực của toàn xã hội, tạo ra sức mạnh tổng hợp giúp cho hộ nghèo có cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vươn lên thoát nghèo.

 

Để việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến được với mọi tầng lớp nhân dân thì những người làm công tác tuyên truyền ở cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong điều kiện bùng nổ thông tin, vai trò của công tác tuyên truyền ở cơ sở càng trở nên quan trọng trong việc định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tiếp nhận chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

 

 

Nhiều băng zôn, pa nô về công tác giảm nghèo được chăng treo tại các khu trung tâm huyện và các xã, thị trấn

 

Muốn làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo, thì việc bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm công tác này là hết sức cần thiết. Hàng năm, Huyện đã mở nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo từ huyện đến cơ sở, từ đó giúp địa phương nêu cao trách nhiệm để tổ chức thực hiện các dự án đạt kết quả. Đồng thời, phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo đến với các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền thông qua các hội thảo, tọa đàm, … để hướng dẫn cách thức, nội dung, cung cấp thông tin, đào tạo tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi nhằm giúp cho người dân phát triển kinh tế gia đình phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở cũng đã tập trung hướng dẫn cách thức vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ hộ đăng ký thoát nghèo, tuyên truyền nhân rộng các mô hình giảm nghèo từ việc hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

Đặc biệt, huyệnYên Mô đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh, mở các chuyên mục, chuyên đề về “Yên mô với công tác giảm nghèo”, được phát sóng định kỳ hàng tuần, nội dung đượcđổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền đến tận cơ sở; đảm bảo thông tin, tuyên truyền phong phú, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết thực của người dân. Nội dung tuyên truyền về các chính sách, pháp luật, chủ trương của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo về thông tin; các chủ trương, chính sách, pháp luật mới ban hành; chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tiếp cận và thụ hưởng các chính sách, cơ chế giảm nghèo, an sinh xã hội; chuyển đổi phương thức canh tác, sản xuất theo hướng khoa học, phát triển chuỗi giá trị, tăng cường gắn kết quân dân, gắn kết phát triển kinh tế - xã hội; các tin, bài, phóng sự, biểu dương tấm gương tiêu biểu về giảm nghèo,phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm áp dụng trong sản xuất, những mô hình sinh kế bền vững phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và các văn bản về giảm nghèo, về ứng dụng công nghệ thông tin…Đồng thời, tập trung tuyên truyền trực quan, chăng treo các băng zôn, pa nô tại khu trung tâm huyện và các xã, thị trấn nơi tập trung đông người để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giảm nghèo về thông tin. Kết quả,số hộ nghèo toàn huyện năm 2022 còn 1.039 hộ, chiếm 2,61%. Năm 2023, số hộ nghèo toàn huyện đãgiảm còn 812 hộ, chiếm 2,01%.

 

Có thể thấy, việc tổ chức thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục, nội dung tuyên truyền trọng tâm, trong điểm sẽ góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, cũng như nâng hiệu quả công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin của huyện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

 

Tác giả: Bùi Thúy – Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh.

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

551733

Trực tuyến : 12

Hôm nay : 372

Hôm qua : 593