Hôm nay, Thứ sáu ngày 22/09/2023,

Yên Mô: Chỉ đạo Đại hội Đảng chặt chẽ ngay từ cơ sở

Thứ tư, 04/12/2019 | Đã xem: 563 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Huyện uỷ Yên Mô đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Theo đó, Huyện ủy Yên Mô yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ tiến hành chặt chẽ, khoa học, đúng quy định. Quá trình thực hiện phải coi trọng công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng ủy thị trấn Yên Thịnh quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Huyện ủy Yên Mô về Đại hội Đảng các cấp.

Để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Huyện ủy Yên Mô đã thành lập 4 tiểu ban: tiểu ban nhân sự; tiểu ban văn kiện; tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội: tiểu ban hành động cách mạng. Sau khi thành lập, các tiểu ban đã họp xây dựng chương trình kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Huyện ủy cũng đã phân công các đồng chí huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng ở những nơi được phân công, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị của Đảng, hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ, dự thảo các văn kiện trình đại hội, bảo đảm chất lượng.

Đồng chí Vũ Thị Lan Anh, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Mô cho biết: Thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo công tác Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Theo đó, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII và Kế hoạch triển khai đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, tham mưu tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tham mưu chọn đơn vị xã Yên Thắng tiến hành đại hội thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy để rút kinh nghiệm. Cùng với đó, Ban đã tham mưu rà soát công tác nhân sự, xây dựng cơ cấu BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ mới, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, độ tuổi, giới tính và cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, năng lực.

Cán bộ, phóng viên Đài Truyền thanh huyện Yên Mô thực hiện tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp.


Đồng chí Nguyễn Tiến Việt, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Thịnh cho biết: Quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, Đảng bộ thị trấn Yên Thịnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong công tác nhân sự, Đảng ủy thị trấn coi trọng việc rà soát một cách thận trọng, công tâm, khách quan, toàn diện, đánh giá đúng về cán bộ, đảng viên; không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, đến họat động của cơ quan, tổ chức; đúng quy chế, quy trình trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiện nay, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đang được các chi bộ và Đảng bộ thị trấn tích cực triển khai xây dựng. Đảng ủy thị trấn tập trung chỉ đạo rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ IV, qua đó đánh giá một cách thực chất về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn. Từ đó xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới được sát với tình hình thực tế tại địa phương. “Điều đáng phấn khởi, đó là trong 5 năm qua, với sự đoàn kết, thống nhất, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đến nay, thị trấn Yên Thịnh đã hoàn thành và hoàn thành 13/13 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2015-2020; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện tăng cao, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp”- đồng chí Nguyễn Tiến Việt khẳng định.

Theo kế hoạch, Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Yên Mô sẽ hoàn thành trong tháng 3; Đại hội đảng bộ cơ sở hoàn thành trong 6/2020. Huyện Yên Mô lựa chọn Đảng bộ xã Yên Thắng là đơn vị Đại hội điểm, thí điểm đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy xã, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 3 và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô dự kiến diễn ra trong tháng 7/2020. Hiện các cấp ủy đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị, trong đó, tập trung tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị của các tổ chức cơ sở đảng để tổ chức thành công đại hội theo đúng kế hoạch.

Đồng chí Trịnh Đình Nghĩa, Phó Trưởng đài Truyền thanh huyện Yên Mô cho biết: Đài truyền thanh huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; phân công cụ thể cho các phóng viên chủ động bám sát địa bàn, cơ sở; thực hiện tiếp sóng đầy đủ các chương trình của trung ương, của tỉnh. Trong thời gian tới, Đài tăng cường các tin, bài, phóng sự, mở chuyên mục tuyên truyền về đại hội; có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành động lợi dụng việc góp ý kiến, đề xuất, phát tán các thông tin, quan điểm thù địch, sai trái, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Thông qua công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đảng bộ các cấp, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

467901

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 272

Hôm qua : 537