Hôm nay, Thứ ba ngày 27/02/2024,

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TẠI 02 XÃ: XÃ KHÁNH DƯƠNG VÀ XÃ YÊN THÀNH

Thứ hai, 16/05/2022 | Đã xem: 296 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trong những năm qua, thực hiện các quy định của pháp luật đất đai và Luật Hòa giải ở cơ sở đã và đang đem lại những kết quả đáng quan trọng trong việc ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế- xã hội của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Yên Mô và của cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm các quy định của pháp luật đất đai trong nhân dân.

 

Trước thực trạng đó để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, hạn chế các sai phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai và kịp thời hòa giải những mô thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Thực hiện Chỉ số 32- CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”; Kế hoạch số 10/KH- UBND ngày 09/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 14/KH- UBND ngày 26/01/2022 của UBND huyện Yên Mô về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn; Kế hoạch số 78/KH- UBND ngày 07/5/2022 của UBND huyện về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai trên địa bàn huyện Yên Mô.

Đ/c Phạm Văn Sỹ- Trưởng phòng Nghiệp vụ trợ giúp pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình

thực hiện buổi tuyên truyền tại xã Khánh Dương

 

Phòng Tư pháp- là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Yên Mô. Thực hiện chương trình công tác năm và Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Yên Mô, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình và UBND xã Yên Thành, UBND xã Khánh Dương tổ chức 02 hội nghị chuyên đề tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và Luật Hòa giải ở cơ sở cho hơn 300 người tham dự là cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của xã; trưởng các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng xóm, thành viên các tổ hòa giải ở cơ sở; chi hội trưởng các đoàn thể, quần chúng các thôn, xóm trên địa bàn xã.

 

Tại buổi tuyên truyền các đồng chí: Đinh Thị Trung- Phó Trưởng phòng Tuyên truyền phổ biến Sở Tư pháp tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sỹ- Trưởng phòng Nghiệp vụ trợ giúp pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình, đồng chí Đào Thị Ánh Tuyết- Ủy viên BTV Hội Luật gia tỉnh Ninh Bình là các báo cáo viên pháp luật của tỉnh đã phổ biến: Các quy định của pháp luật đất đai về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phổ biến các quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Trong hội nghị các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã giải, đáp trực tiếp những câu hỏi về đất đai, hòa giải ở cơ sở mà nhân dân và chính quyền đăng gặp phải khó khăn vướng mắc. Các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã gải đáp thỏa đáng những câu hỏi, đáp ứng đúng nguyện vọng và yêu cầu của nhân dân.

 

Qua buổi tuyên truyền đã giúp cho các tổ hòa giải ở cơ sở và chính quyền hai xã Yên Thành và xã Khánh Dương nâng cao kỹ năng công tác quản lý đất đai ở cơ sở, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định pháp luật đất đai tại địa phương, cũng như những kỹ năng giải quyết những mô thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong nhân dân về các quy định của pháp luật đất đai và Luật Hòa giải ở cơ sở, để từ đó vận động người thân và gia đình chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; tạo thói quen ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Yên Mô.

 

Với những việc làm đó công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã và đang từng bước đưa pháp luật vào trong thực đời sống thực tiễn của nhân dân hai xã Yên Thành và xã Khánh Dương cũng như các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Yên Mô./.

 

Tác giả: Nguyễn Quyết Tiến- Phòng Tư pháp huyện

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

550927

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 159

Hôm qua : 557