Hôm nay, Thứ tư ngày 22/03/2023,

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Yên Mô – Lá cờ đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2019

Thứ tư, 05/02/2020 | Đã xem: 720 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Yên Mô được thành lập năm 1995, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy. Trong những năm qua trung tâm đã khẳng định vị trí quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn thể và chính quyền từ huyện đến cơ sở. Đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, sự phối kết hợp thường xuyên chặt chẽ của các phòng, ban ngành và cơ sở trung tâm đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị theo quy định của Trung ương, của tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong giảng dạy và học tập. Cán bộ, nhân viên, giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức luôn gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tham gia Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2019

Để đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của huyện trong thời kỳ mới, được sự quan tâm đặc biệt của Huyện ủy, UBND huyện, năm 2019, trung tâm được đầu tư, sửa chữa khu nhà 2 tầng và các công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí đầu tư trên 2,4 tỷ đồng và gần 300 triệu đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, lắp đặt hệ thống điều hòa tại hội trường, các lớp học và các phòng làm việc của trung tâm. Hiện tại, trung tâm có 2 hội trường, trong đó có 1 hội trường đủ chỗ ngồi cho 144 học viên, 01 hội trường đủ chỗ ngồi cho 50 học viên được trang bị đầy đủ thiết bị đáp ứng  nhu cầu dạy và học; 01 phòng họp, 05 phòng làm việc của cán bộ, giảng viên. Các phòng làm việc đều có đầy đủ bàn ghế, tủ tài liệu, có 4 phòng có trang bị máy vi tính tạo điều kiện thuận lợi trong nghiên cứu, giảng dạy và làm việc.

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức đảm bảo chặt chẽ

Công tác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chặt chẽ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và kế hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Cụ thể: Chỉ đạo cải tiến cách kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và tính sáng tạo của người học bám sát nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định chuyên môn. Đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên như: Tổ chức thi giữa khóa đối với những lớp bồi dưỡng, thi định kỳ với những lớp đào tạo dài như Sơ cấp lý luận chính trị- Hành chính, Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính. Tổ chức được 2 ngày ngoại khoá cho lớp Sơ cấp lý luận chính trị - Hành chính đi học tập, thực tế ở Quảng Ninh, phối hợp Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội qua các chuyên đề ở lớp bồi dưỡng. Trong năm 2019, trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoàn thành  21/21 lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị, với 1992 học viên gồm: Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; bồi dưỡng đảng viên mới; bồi dưỡng các chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam…”; “Giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4; bồi dưỡng Lý luận chính trị cho các hội, đoàn thể và lớp Sơ cấp Lý luận chính trị.

Có thể khẳng định, với những kết quả về công tác đào tạo bồi dưỡng của trung tâm đã góp phần quan trọng vào nâng cao trình độ nhận thức về đường lối chủ trương của Đảng, về lý luận chính trị. Từ đó,củng cố lập trường cách mạng, xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, ý chí quyết tâm thực hiện mục tiêu của công cuộc đổi mới đất nước. Góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Là địa điểm tin cậy của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong huyện. Nhiều năm liền, trung tâm đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, được tỉnh và huyện ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2019, trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện được ghi nhận là Lá cờ đầu trong phong trào thi đua của tỉnh. Chi bộ liên tục được Huyện ủy Yên Mô công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh./.

Bùi Thúy – Đài truyền thanh huyện

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395742

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 168

Hôm qua : 326