Hôm nay, Thứ hai ngày 22/07/2024,

Tổ công tác của Sở Nội vụ thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính huyện Yên Mô năm 2021

Thứ sáu, 06/05/2022 | Đã xem: 529 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 05/5, Tổ công tác của Sở Nội vụ do đồng chí Vũ Tiến Tuấn- Phó Giám đốc sở Nội vụ làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc tại huyện về thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính huyện Yên Mô năm 2021. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Thái Sơn- Chủ tịch UBND huyện; cùng làm việc có  đồng chí An Đôn Nghĩa- Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục& Đào tạo, phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng Kinh tế- Hạ tầng, phòng Tài nguyên- Môi trường, phòng Nông nghiệp& PTNT, phòng Tư pháp, phòng Văn hóa và Thông tin.

Ảnh: Các đại biểu dự buổi làm việc

 

Trong chương trình làm việc, các đồng chí trong Tổ công tác đã nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng, kiểm tra thực tế nhằm đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện CCHC trên 7 lĩnh vực, đó là: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách tài chính công. Đối với phần đánh giá tác động của cải cách hành chính gồm 8 lĩnh vực: Đánh giá chỉ số tác động đến sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện; tác động của cải cách đến chất lượng văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp huyện ban hành; tác động đến việc giải quyết thủ tục hành chính; đến tổ chức bộ máy hành chính; đến đội ngũ công chức giải quyết thủ tục hành chính; tác động đến đội ngũ quản lý tài chính công; tác động đến hiện đại hóa hành chính và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các phòng, ban, ngành. Các thành viên trong Tổ công tác đã làm việc đảm bảo chính xác, hiệu quả, với tổng điểm thẩm định đạt được là 88,568 điểm; đồng thời trao đổi, làm rõ và hướng dẫn cụ thể những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng 1 số chức năng “tạm dừng”, “xóa” đối với thủ tục hành chính.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Tiến Tuấn- Phó Giám đốc sở Nội vụ, Tổ trưởng tổ công tác đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng, cũng như kết quả tích cực mà huyện Yên Mô đã đạt được trong công tác cải cách hành chính trong năm 2021 (với tổng điểm đã được đánh giá cao hơn 2 điểm so với năm 2020). Đồng chí cũng đánh giá cao về công tác chuẩn bị tài liệu cần thiết về các lĩnh vực chuyên môn của huyện và thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục như: Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; công tác cải cách tổ chức bộ máy; việc xử lý một số các văn bản, hồ sơ quy phạm pháp luật,…

 

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Tổ công tác, thay mặt UBND huyện, đồng chí Đặng Thái Sơn- Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu những ý kiến góp ý của Tổ công tác, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phát huy những ưu điểm đã đạt được, tập trung khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, nhất là quan tâm, đổi mới và bố trí nguồn lực để triển khai có hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.  

 

Tác giả: Bùi Thúy- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

Nhận xét của bạn đọc

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

677801

Trực tuyến : 10

Hôm nay : 648

Hôm qua : 863