Hôm nay, Chủ nhật ngày 14/04/2024,

Tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên các trường MN, TH và THCS trên địa bàn huyện năm 2020

Thứ hai, 24/08/2020 | Đã xem: 523 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 1 điểm ( 1 đánh giá )

Nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng nền tảng tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên các trường MN, TH và THCS trên địa bàn huyện là mối quan tâm hàng đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà.

 

Trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên các trường mầm non, phổ thông, các Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh và Trung tâm GDTX Tin học và Ngoại ngữ tỉnh nắm được những nội dung cơ bản, những quan điểm, đường lối trong các văn kiện của Đảng; những vẫn đề mới cần quan tâm trong đợi sống chính trị- kinh tế- xã hội của đất nước, của tỉnh, của địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác quản lý, giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tích cực tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề.

 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chủ động phối hợp với ngành Y tế để có phương án tổ chức lớp linh hoạt, tách các đối tượng tham gia thành các lớp khác nhau cho 100% cán bộ, giáo viên các trường MN, TH và THCS trong huyện, thực hiện nghiêm túc quy trình phòng dịch khi tham gia lớp Bồi dưỡng như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt… Mỗi lớp bồi dưỡng có từ cán bộ, giáo viên tham gia.

Đ/c Nguyễn Xuân Hải- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt tại hội nghị

Với tinh thần học tập, bồi dưỡng chính trị là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ đảng viên, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời đồng chí Nguyễn Xuân Hải- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về truyền đạt các nội dung:

 

Một số nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các Văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Thông tin những vấn đề mới cần quan tâm về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh- quốc phòng của đất nước và địa phương trong thời gian gần đây...

 

Chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Một số văn bản về đổi mới giáo dục (Nghị quyết số 102/NQ- CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; Kế hoạch số 74/KH- UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 628/QĐ- TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 51- KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; những điểm mới trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018).

 

Có thể nói đây là cách làm có hiệu quả để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đặc biệt là những giáo viên trực tiếp làm công tác giảng dạy và cán bộ quản lí các nhà trường. Qua khảo sát, viết thu hoạch hầu hết các đồng chí tham gia đều nắm được các nội dung cốt lõi của chuyên đề. Từ nhận thức chung có tính chất định hướng, cán bộ giáo viên trong các nhà trường sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020- 2021 và các năm học tiếp theo./.

 

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

581446

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 239

Hôm qua : 507