Hôm nay, Chủ nhật ngày 14/04/2024,

Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền triển khai kế hoạch phục vụ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ sáu, 12/03/2021 | Đã xem: 314 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 12/3, Tiểu ban thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền và phân công nhiệm vụ các thành viên. Đồng chí Mai Cao Vị - TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể là thành viên Tiểu ban.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Mai Cao Vị nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 là hoạt động chính trị quan trọng, sâu rộng. Để cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, các hoạt động tuyên truyền sẽ diễn ra trong 3 đợt, gồm: Đợt 1 từ tháng 01/3- 30/4/2021; đợt 2 từ 01/5- 23/5/2021; đợt 3 sau ngày bầu cử 23/5/2021. Các đợt tuyên truyền phải tập trung nêu bật được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tuyên truyền sâu rộng, liên tục nội dung các văn bản pháp luật về bầu cử; tuyên truyền kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị mọi mặt cho bầu cử; phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, sự tin tưởng, phấn khởi, kỳ vọng của nhân dân; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử; tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước; tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.

 

Các thành viên Tiểu ban sẽ tập trung chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cử tri về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử, nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp để lựa chọn, bầu được người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử. Góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, có tác dụng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Thảo luận, đóng góp những ý kiến, kiến nghị, các đồng chí thành viên cũng cơ bản nhất trí theo dự thảo kế hoạch. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức cũng được Tiểu ban phân tích, phối hợp cùng với các đồng chí trong Tiểu ban tuyên truyền để góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử tại cơ sở.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Tưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trưởng tiểu ban thông tin, tuyên truyền yêu cầu các đồng chí trong Tiểu ban tuyên truyền cần tập trung vào các nhiệm vụ đó là: Cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm; bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đổi mới nội dung, hình tức tuyên truyền về cuộc bầu cử phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện địa phương; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao./.

Bùi Thúy- Đài truyền thanh huyện

 

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

581437

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 230

Hôm qua : 507