Hôm nay, Thứ ba ngày 28/03/2023,

Thông tin điều hành - Huyện ủy

Thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Yên Mô

Thứ sáu, 04/05/2018 | Đã xem: 920 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 1 điểm ( 1 đánh giá )

Căn cứ Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng; Kế hoạch số 110-KH/HU, ngày 02/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy. Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy thông báo cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển chọn

a. Là cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Đối tượng quy định tại điểm a nêu trên được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

- Đang mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc đang mất khả năng nhận thức, hoặc đang ốm đau điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

Ngoài các trường hợp được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hằng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

b. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị tương đương được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

c. Trường hợp chỉ có 01 người đăng ký dự thi thì việc mở rộng đối tượng thi tuyển ra ngoài đơn vị do Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh tuyển chọn.

b) Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ, bao gồm:

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

c) Đáp ứng các điều kiện khác do Hội đồng thi tuyển chức danh tuyển chọn quy định.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: 

- Đơn đăng ký dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu do Hội đồng thi tuyển cung cấp;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

- Bản kê khai tài sản (Mẫu theo Thông tư 08/2013/TT-TTrCP);

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn;

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Các văn bản của cơ quan quản lý: Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác; văn bản của cơ quan người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển (đối với người tham gia dự tuyển từ nơi khác);

- Quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm (đối với người tham gia dự tuyển từ nơi khác);

- Văn bản xác nhận quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm.

4- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

4.1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 23/5/2018 đến hết ngày 25/5/2018

4.2- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Mô

Địa chỉ: Khu Trung Yên, TT Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

5- Các bước tiến hành

          - Ngày 10/4/2018 đến ngày 12/4/2018 Hội đồng thi tuyển xây dựng quy chế làm việc của hội đồng thi, nội quy thi tuyển, thành lập các bộ phận giúp việc của Hội đồng.

          - Ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018 Hội đồng thi tuyển họp triển khai Kế hoạch thi tuyển, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng. Thông báo công khai kế hoạch thi tuyển đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và trên 01 số báo Ninh Bình.

          - Ngày 02/5/2018 đến ngày 22/5/2018 Hội đồng thi tuyển hướng dẫn người đăng ký thi tuyển làm hồ sơ.

          - Ngày 23/5/2018- 25/5/2018 tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.

          - Ngày 28/5/2018- 31/5/2018 lập danh sách (kèm theo hồ sơ đăng ký dự tuyển) trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét phê duyệt danh sách ứng viên dự thi tuyển.

          - Ngày 01/6/2018- 15/6/2018 Thông báo công khai danh sách ứng viên dự thi tuyển được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt và hướng dẫn tạo điệu kiện thuận lợi để người dự tuyển tiếp cận, nghiên cứu tài liệu.

          - Ngày 19/6/2018 đến ngày 20/6/2018 Hội đồng thi tuyển tổ chức thi viết, thi trình bày đề án.

          - Ngày 21/6/2018 đến ngày 22/6/2018 Hội đồng thi tuyển tiếp nhận đơn thư, phúc khảo nếu có.

          - Ngày 25/6/2018 Hội đồng thi tuyển báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy để ra quyết định bổ nhiệm người trúng tuyển vào chức danh thi tuyển.

          Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Mô, số điện thoại 0912326832./.

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

398331

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 263

Hôm qua : 332