Hôm nay, Thứ năm ngày 29/02/2024,

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm, 29/04/2021 | Đã xem: 372 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều 28/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm đánh giá những kết quả đạt được, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

 

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

 

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các ban cán sự đảng, đảng đoàn ở tỉnh; đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày nhấn mạnh: 

 

Trong 5 năm qua, việc triển khai và tổ chức hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành triển khai bài bản, kịp thời, nghiêm túc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo sát sao việc lựa chọn nội dung đột phá, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi tập thể, cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà xã hội, nhân dân quan tâm, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 

Việc thực hiện Chỉ thị 05 được xác định là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục bệnh thành tích, hình thức, phô trương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

 

Qua thực hiện Chỉ thị 05 đã từng bước thay đổi về phương pháp làm việc, lề lối, tác phong của cán bộ công chức. Các nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đều gắn với các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh.

 

Với việc triển khai nhiều giải pháp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, huy động được sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, tỉnh đã có 2 tập thể, 3 cá nhân được khen thưởng ở cấp Trung ương; 51 tập thể, 102 cá nhân được khen thưởng ở cấp tỉnh; 432 tập thể và trên 734 cá nhân được khen thưởng ở cấp huyện tại các hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị qua các năm.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng, trực tiếp vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 5 năm qua.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế, trong khi đó, yêu cầu nhiệm vụ mới nặng nề hơn, thách thức cũng ngày càng cao hơn đối với tỉnh. 

 

Phân tích những điểm mạnh và hạn chế yếu kém trên một số mặt cơ bản của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu vấn đề: Vậy thời gian tới chúng ta phải làm gì để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trực tiếp góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra?

 

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao". Trong bài học kinh nghiệm chúng ta cũng khẳng định, phải làm sao để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần việc học tập và làm theo Bác không phải là những việc xa xôi, khó thực hiện mà hãy bắt đầu bằng những việc làm thường xuyên, bình dị trong công việc và cuộc sống.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu kết luận hội nghị.

 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương quan tâm quán triệt và thực hiện nghiêm túc các giải pháp nêu trong báo cáo sơ kết và quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 

Đối với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức của tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, với việc giải quyết các vấn đề đang đặt ra cho sự phát triển của tỉnh. 

 

Đối với cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trên cơ sở vị trí công việc, cần lựa chọn một vài việc cụ thể để làm và phải làm cho bằng được. Chọn những việc làm từ nhỏ tới lớn, thiết thực, đúng với nhu cầu thực tế, phù hợp với khả năng thực hiện. Từng cá nhân chọn việc sát nhất, thiết thực nhất để đăng ký thực hiện; chi bộ tổ chức cho cá nhân chọn việc sát nhất, thiết thực, rồi tổng hợp, theo dõi, hỗ trợ để cá nhân thực hiện.

 

Đối với nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị 05 hướng nhiều tới những giá trị nền tảng về tư tưởng, văn hóa, đạo đức xã hội, vì vậy, việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong nhân dân cần lựa chọn những vấn đề thiết thực, phù hợp, thu hút sự tham gia một cách tự giác, tự nguyện như là nhu cầu tự thân của mỗi người dân thì chắc chắn sẽ thành công. 

 

Cán bộ, đảng viên phải làm gương ngay từ các hành vi nhỏ trong cuộc sống đời thường. Phương châm "trên trước, dưới sau"; "trong trước, ngoài sau" với sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 05 cần tiếp tục được phát huy, đúng lời dạy của Bác "Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước".

 

Rất lưu ý, theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư, phải phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt và của cán bộ, đảng viên. 

 

Về phương pháp, đề nghị tiếp tục phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu các cấp theo hướng tự giác học trước, làm trước, nói ít làm nhiều. Phải gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 

Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần quan tâm kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05; việc này cần bắt đầu từ chi bộ.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Ngoài việc làm thường xuyên, trước mắt cần tập trung cho 2 nhiệm vụ đặc biệt cao điểm đó là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH.

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Phùng Tâm (thành phố Ninh Bình) vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Phùng Tâm (thành phố Ninh Bình) vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

 

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

 

Cũng tại hội nghị, 19 tập thể và 24 cá nhân được trao tặng bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

552195

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 155

Hôm qua : 679