Hôm nay, Thứ hai ngày 27/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH Về việc xếp mức phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo (Tháng 8/2021)

Thứ bảy, 21/08/2021 | Đã xem: 210 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

QUYẾT ĐỊNH 4652 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Vũ Văn Dự - THCS Yên Thái)

QUYẾT ĐỊNH 4537,4538,4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555

QUYẾT ĐỊNH 4536 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đoàn Thị Nhài - mầm non Yên Lâm )

QUYẾT ĐỊNH 4535 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đỗ Văn Đảm - THCS Mai Sơn)

QUYẾT ĐỊNH 4534 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đỗ Thị Sen - tiểu học Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4533 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đoàn Anh Tuấn - THCS Yên Mỹ)

QUYẾT ĐỊNH 4532 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Bùi Thị Minh Nhật - THCS Mai Sơn)

QUYẾT ĐỊNH 4531 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đỗ Thị Tâm - tiểu học Yên Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 4530 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đỗ Thị Phúc - tiểu học Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 4529 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đỗ Thị Diên - mầm non Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4528 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đỗ Thị Diện - tiểu học Mai Sơn )

QUYẾT ĐỊNH 4527 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đỗ Thị Mận - tiểu học Khánh Thịnh )

QUYẾT ĐỊNH 4526 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đỗ Thị Hương Ngát - tiểu học và THCS Yên Hưng )

 QUYẾT ĐỊNH 4525 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đỗ Thị Hường - THCS Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH 4524 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đỗ Thị Hạnh - tiểu học Yên Từ)

QUYẾT ĐỊNH 4523 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đinh Thị Cúc - mầm non Yên Thắng )

QUYẾT ĐỊNH 4522 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đinh Thị Dung - mầm non Yên Thắng )

QUYẾT ĐỊNH 4521 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đỗ Quốc Đoàn - tiểu học Phạm Thận Duật)

QUYẾT ĐỊNH 4520 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đỗ Ngọc Minh - THCS Yên Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 4516 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đinh Văn Luyện - THCS Yên Thắng)

QUYẾT ĐỊNH 4515 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đinh Thị Vân - tiểu học Yên Lâm)

QUYẾT ĐỊNH 4514 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đinh Thị Tuất - tiểu học Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 4513 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đinh Thị Hiên - tiểu học Mai Sơn )

QUYẾT ĐỊNH 4512 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đinh Thị Hạnh Dung - THCS Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 4511 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Bùi Thị Châm - tiểu học Phạm Thận Duật)

 QUYẾT ĐỊNH 4510 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Hoàng Thị Hạnh - mầm non Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4509 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông Trần Ngọc Xuân - GVTH Yên Đồng

QUYẾT ĐỊNH 4508 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (An Thị Minh Thu - THCS Khánh Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 4507 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Bùi Huy Phương - tiểu học Yên Nhân )

 QUYẾT ĐỊNH 4506 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Bùi Thị An - tiểu học Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 4505 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đinh Thị Mai - THCS Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH 4504/QĐ-UBND Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (An Thị Minh - THCS Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH số 4503/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đinh Thị Nhân - mầm non Yên Thắng )

QĐ 4474,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,4482,4483,4484,4485,4486,4487,4488,4489,4490,4491,4492,4493,4494,4495,4496,4497,4498,4499,4500

QĐ 4447,4448,4452,4453,4454,4455,4456,4457,4458,4459,4460,4461,4462,4463,4464,4465,4466,4467,4468,4469,4470,4471,4472,4473

QĐ 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431,4432,4433,4434,4435,4436,4437,4438,4439,4440,4441,4442,4443,4444,4445

Quyết định số 4413/QĐ-UBND ngày 21/8/2021, Phạm Anh Vũ- Trung tâm GDNN-GDTX

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

397929

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 193

Hôm qua : 832