Hôm nay, Thứ hai ngày 27/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH Về việc xếp mức phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo

Thứ hai, 06/09/2021 | Đã xem: 252 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

QUYẾT ĐỊNH 5290 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Đoàn Thị Ngọc - GV MN Khánh Dương

QUYẾT ĐỊNH 5023 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo- Nguyễn Thị Loan giáo viên trường mầm non Yên Thịnh

QUYẾT ĐỊNH 4852 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Phượng - mầm non Yên Thắng )

QUYẾT ĐỊNH 4851 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Phúc - THCS Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4850 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Oanh - tiểu học Mai Sơn )

QUYẾT ĐỊNH 4849 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Ngận - THCS Yên Đồng)

QUYẾT ĐỊNH 4848 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Nết - THCS Yên Đồng)

QUYẾT ĐỊNH 4847 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Liên - tiểu học Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4846 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Kim Lý - tiểu học Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4845 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Khánh - tiểu học Yên Phú)

QUYẾT ĐỊNH 4844 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Hương - THCS Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 4843 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Hồng Khánh - tiểu học Yên Thắng)

QUYẾT ĐỊNH 4842 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Hồng - tiểu học Phạm Thận Duật)

QUYẾT ĐỊNH 4841 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Hợi - tiểu học Yên Đồng)

QUYẾT ĐỊNH 4840 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Hoàn - tiểu học Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 4839 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Hiền Lương - THCS Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4838 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Hiên - tiểu học Yên Thái)

QUYẾT ĐỊNH 4837 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Hiền - mầm non Yên Phú)

QUYẾT ĐỊNH 4836 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Loan - THCS Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4835 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Loan - THCS Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4834 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Kim Yến - tiểu học Yên Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 4833 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Hường - THCS Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 4832 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Thanh - THCS Yên Đồng)

QUYẾT ĐỊNH 4831 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Phượng - tiểu học Yên Phú)

QUYẾT ĐỊNH 4830 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Phượng - tiểu học Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH 4829 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Phượng - tiểu học và THCS Yên Hưng )

QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4800

QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786

QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769

QUYẾT ĐỊNH 4753 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Vũ Thị Kim Thu - mầm non Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4752 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Vũ Thị Mơ - tiểu học Yên Lâm)

QUYẾT ĐỊNH 4751 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Vũ Thị Ngải - tiểu học Tạ Uyên)

 QUYẾT ĐỊNH 4750 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Vũ Thị Nhung - mầm non Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4749 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Vũ Thị Quyên - tiểu học Yên Từ)

QUYẾT ĐỊNH 4748 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Vũ Thị Thức - mầm non Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4747 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Vũ Thị Thúy - mầm non Yên Lâm )

QUYẾT ĐỊNH 4746 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Vũ Thị Thùy - mầm non Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4745 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Vũ Thị Thủy - THCS Yên Từ)

QUYẾT ĐỊNH 4744  Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Vũ Thị Trang - tiểu học Yên Đồng)

QUYẾT ĐỊNH 4743 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Vũ Tiến Dũng - tiểu học Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4742  Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Đào - tiểu học Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 4741 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Kim Hồng - mầm non Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 4740 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Lạng - mầm non Yên Hưng)

QUYẾT ĐỊNH 4738 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Minh Thư - mầm non Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 4737 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Minh Thúy - tiểu học Yên Phú)

QUYẾT ĐỊNH 4736 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Phượng - tiểu học Yên Phú)

QUYẾT ĐỊNH 4734 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Quế Nga - tiểu học Phạm Thận Duật)

QUYẾT ĐỊNH 4720 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phan Thị Lâm Hà - mầm non Yên Hưng)

QUYẾT ĐỊNH 4719 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phan Thị Dung - mầm non Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4718 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Vũ Thị Bích Ngọc - tiểu học Yên Phú)

QUYẾT ĐỊNH 4694 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Phong Lan - THCS Vũ Phạm Khải)

QUYẾT ĐỊNH 4693 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Nhung - tiểu học Yên Thắng)

QUYẾT ĐỊNH 4692 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Nhật - mầm non Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH 4691 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Vũ Thu Hiền - tiểu học Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4690 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Tươi - tiểu học Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 4689 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Thục - tiểu học Yên Lâm)

 QUYẾT ĐỊNH 4688 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Thu Nga - tiểu học Yên Thịnh)

 QUYẾT ĐỊNH 4687 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Thoa - tiểu học Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4686 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Thảo - THCS Khánh Thượng)

 QUYẾT ĐỊNH 4685 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Thanh Thúy - tiểu học Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 4684 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Thanh Huyền - tiểu học Yên Đồng)

QUYẾT ĐỊNH 4683 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Thanh Hải - tiểu học Mai Sơn )

QUYẾT ĐỊNH4682  Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Quang Huy - THCS Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 4681 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Ninh Thị Lệ Dung - tiểu học Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4680 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Hồng Khánh - tiểu học Yên Từ)

QUYẾT ĐỊNH 4679 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Hoài Nam - THCS Vũ Phạm Khải)

QUYẾT ĐỊNH 4678 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Chúc - mầm non Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4677 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Ninh Thị Sơn Ca - THCS Yên Đồng)

QUYẾT ĐỊNH 4676 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Nhật - mầm non Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH 4675 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Mừng - tiểu học Yên Từ)

QUYẾT ĐỊNH 4674 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Văn Hợp - tiểu học Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH 4673 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Tuyết - tiểu học Yên Từ)

QUYẾT ĐỊNH 4672 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Tuyển - mầm non Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH 4671 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Mừng - tiểu học Yên Từ)

QUYẾT ĐỊNH 4670 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Chăng - mầm non Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4669 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Bẩy - mầm non Yên Thắng )

QUYẾT ĐỊNH 4668 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thế Minh - tiểu học Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4667 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Trương Thị Tuyển - tiểu học Yên Lâm)

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

397929

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 193

Hôm qua : 832