Hôm nay, Thứ hai ngày 20/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn ..... năm 2021

Thứ năm, 26/08/2021 | Đã xem: 244 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

QUYẾT ĐỊNH 6777/QĐ-UBND ngày 31/12/2021  Về việc phê duyệt xếp mức thù lao hàng tháng đối với Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Yên Phong- Chu Văn Lai

QUYẾT ĐỊNH 6396/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và lãnh đạo các hội đặc thù xã Yên Từ; DS kèm

QUYẾT ĐỊNH 6395/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 Về việc phê duyệt xếp mức thù lao hàng tháng đối với Chủ tịch hội chữ thập đỏ thị trấn Yên Thịnh- Đinh Công Chứ

QUYẾT ĐỊNH 6394/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 Về việc phê duyệt xếp mức thù lao hàng tháng đối với Chủ tịch hội Khuyến học thị trấn Yên Thịnh- Nguyễn Thị Lụa

QUYẾT ĐỊNH 6391/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở Tổ dân phố thị trấn Yên Thịnh; DS kèm 

QUYẾT ĐỊNH 6302/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 Về việc phê duyệt và xếp mức thù lao hàng tháng đối với Chủ tịch hội Người cao tuổi xã Yên Đồng- Phạm Đức Chí 

QUYẾT ĐỊNH 6295/QĐ-UBND ngày 14/12/2021Về việc nâng phụ cấp thâm niên đối với Chỉ huy phó Quân sự xã Yên Đồng- Phạm Thế Tăng

QUYẾT ĐỊNH 6294/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 Về việc phê duyệt xếp mức thù lao hàng tháng đối với Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Yên Thái- Phạm Xuân Thủy

QUYẾT ĐỊNH 6293/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách xã Yên Thành; DS kem 6293

QUYẾT ĐỊNH 6284/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 Về việc xếp mức thù lao đối với Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện- Trịnh Đình Nhương.

QUYẾT ĐỊNH 6258/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 Về việc phê duyệt và xếp mức thù lao hàng tháng đối với Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Khánh Thịnh

QUYẾT ĐỊNH 6256/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn, xóm và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Mạc DS kèm 6256

QUYẾT ĐỊNH số 6223/QĐ-UBND Về việc xếp mức phụ cấp thâm niên đối với Phó chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã Yên Thành - ông Lê Văn Mười

QUYẾT ĐỊNH 6216/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn, xóm xã Yên Thái;   Phụ lục kèm QĐ6216

QUYẾT ĐỊNH 5789/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 ề việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, xóm xã Yên Mỹ

QUYẾT ĐỊNH 5771/QĐ-UBND Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với Phó chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã- Đinh Công Như xã Khánh Thượng

QUYẾT ĐỊNH 5770/QĐ-UBND Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với Phó chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã- Vũ Xuân Giang, Yên Mạc

QUYẾT ĐỊNH 5769/QĐ-UBND Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với Phó chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã- Trịnh Văn Hưng, Yên Phong

 QUYẾT ĐỊNH 5731/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 Về việc phê duyệt, xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Phong; DS kèm

QUYẾT ĐỊNH 5598 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức thù lao hàng tháng đối với Chủ tịch các hội đặc thù trên địa bàn xã Yên Hoà

QUYẾT ĐỊNH 5569 Về việc Phê duyệt danh sách và xếp mức thù lao hàng tháng đối với Chủ tịch các Hội đặc thù trên địa bàn xã Yên Hưng; ds kèm 5569

QUYẾT ĐỊNH 5568 Về việc phê duyệt xếp mức thù lao hàng tháng đối với Chủ tịch hội Khuyến học xã Khánh Dương- An Viết Dũng

QUYẾT ĐỊNH 5491 Về việc phê duyệt, xếp mức thù lao hàng tháng đối với Chủ tịch các hội đặc thù trên địa bàn xã Yên Thắng; danh sách kèm 5491

QUYẾT ĐỊNH 5352 Về việc phê duyệt, xếp mức phụ cấp đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã Yên Thái- Lê Đình Hưng

QUYẾT ĐỊNH 5314 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Khánh Thượng; phụ lục kèm 5314

QUYẾT ĐỊNH 5175 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Mỹ; phụ lục kèm 5175

QUYẾT ĐỊNH 5174 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Mạcphụ lục kèm 5174

QUYẾT ĐỊNH 5173 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Khánh Dương; phụ lục kèm 5173

QUYẾT ĐỊNH 4700 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Thành;    phụ lục kèm 4700

QUYẾT ĐỊNH số 4568/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Nhân(phụ lục kèm 4568)

QUYẾT ĐỊNH số 4567/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Hòa;      (phụ lục kèm 4567)

QUYẾT ĐỊNH số 4566/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Mai Sơn.     (Phụ lục kèm QĐ 4566)

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395206

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 209

Hôm qua : 181