Hôm nay, Thứ hai ngày 27/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH nâng lương, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2021

Thứ bảy, 21/08/2021 | Đã xem: 282 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Quyết định số 6224/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 về việc hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ ông Trần Đình Ninh, công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Yên Thành

QUYẾT ĐỊNH số 5790/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã- Nguyễn Ngọc Đồng, Yên Mỹ

QUYẾT ĐỊNH 5772/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã- Vũ Thành Hải, Yên Phong

QUYẾT ĐỊNH 5761/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã- Nguyễn Thị Sáng, Phó bí thư Đảng ủy xã Yên Lâm

QUYẾT ĐỊNH 5759/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã- Lã Phú Trung, bí thư Đảng ủy, thị trấn Yên Thịnh

QUYẾT ĐỊNH 5758/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 Về việc chuyển xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với công chức cấp xã- Vũ Thị Thu Hồng, công chức Văn phòng HĐND và UBND thị trấn Yên Thịnh

QUYẾT ĐỊNH 5757/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã- Bùi Ngọc Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Yên Mạc

QUYẾT ĐỊNH 5756/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã- Phạm Ngọc Đồng, bí thư Đảng ủy xã Yên Mỹ

QUYẾT ĐỊNH 5750/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 Về việc chuyển xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với công chức cấp xã- Lê Văn Học,Chủ tịch UBND xã Yên Thắng

QUYẾT ĐỊNH 5749/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 Về việc chuyển xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với công chức cấp xã- Lê Ngọc Mùi, Chỉ huy trưởng Quân sự xã Yên Hưng

QUYẾT ĐỊNH 5137 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức cấp xã (Lã Thị Hường - Xã Yên Hoà)

QUYẾT ĐỊNH 5136 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức cấp xã (Nguyễn Thị Ngọc Mai - Xã Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 5135 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức cấp xã (Nguyễn Thị Thu Hằng - Xã Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 5134 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức cấp xã (Phạm Đức Chí - Xã Yên Đồng)

QUYẾT ĐỊNH 5133 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức cấp xã (Tống Văn Cường - Xã Yên Mỹ)

QUYẾT ĐỊNH 5132 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với Chỉ huy Trưởng Quân sự xã (Đinh Mạnh Hiển - Xã Yên Thắng)

QUYẾT ĐỊNH 5131 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với Chỉ huy Trưởng Quân sự xã (Nguyễn Thành Khoa - Xã Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 5130 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với Chỉ huy Trưởng Quân sự xã (Vũ Văn Hiệu - Xã Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 5126 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức cấp xã (Lã Phú Dân - Xã Khánh Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 5125 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức cấp xã (Đinh Thị Thu - Xã Yên Thắng)

QUYẾT ĐỊNH 5124 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức cấp xã (Đặng Thế Vinh - Xã Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 5123 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ cấp xã (Vũ Văn Sáu - Xã Yên Mỹ)

QUYẾT ĐỊNH 5118 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ cấp xã (Phạm Văn Thắng - Xã Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 5117 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ cấp xã (Phạm Văn Lương - Xã Yên Thắng)

QUYẾT ĐỊNH 5116 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ cấp xã (Ninh Quốc Chiều - Xã Yên Mỹ

QUYẾT ĐỊNH 5115 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ cấp xã (Ninh Ngọc Tú - Xã Yên Mỹ)

QUYẾT ĐỊNH 5114 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ cấp xã (Nguyễn Ngọc Giáp - Xã Yên Hoà)

QUYẾT ĐỊNH 5113 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ cấp xã (Lê Trọng Tuấn - Thị trấn Yên Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 5112 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ cấp xã (Hoàng Trung Hưng - Xã Yên Mạc)

QUYẾT ĐỊNH 5111 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ cấp xã (Đỗ Thị Tuyết - Thị trấn Yên Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 5110 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức cấp xã (Đinh Mạnh Hiển - Xã Yên Thắng)

QUYẾT ĐỊNH 5096 Về việc xếp mức phụ cấp thâm niên nghề đối với Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự xã (Phạm Quốc Tuấn - Xã Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 5095 Về việc xếp mức phụ cấp thâm niên nghề đối với Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự xã (Phạm Văn Lương - Xã Yên Thắng)

QUYẾT ĐỊNH 4864 Về việc xếp mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ cấp xã (Mai Hoàng Hanh - Xã Yên Thái)

QUYẾT ĐỊNH 4862 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã (Tạ Thị Mai - Xã Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 4650 Về việc phê duyệt, xếp mức phụ cấp đối với Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Yên Đồng (Phạm Xuân Song)

QUYẾT ĐỊNH số 4412/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với Phó chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã- Lương Văn Huynh Phó chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã Yên Mỹ

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

397922

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 186

Hôm qua : 832