Hôm nay, Thứ năm ngày 21/09/2023,

Phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

Thứ sáu, 24/12/2021 | Đã xem: 234 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 3/11/2021, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992-1/4/2022). Đợt thi đua được thực hiện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/5/2022, chia làm 2 giai đoạn.

Phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

Một góc của thành phố Ninh Bình.

 

Đợt thi đua cao điểm nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; cụ thể hóa các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị đã được cấp có thẩm quyền giao cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian thực hiện đợt thi đua.

 

Bên cạnh đó, thông qua các phong trào thi đua, góp phần giữ vững truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa của quê hương và con người Ninh Bình, khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng, qua đó tiếp tục bảo tồn, phát huy tiềm năng và quảng bá những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế. 

 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và sự đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của các cấp, các ngành và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý IV năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

 

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, đợt thi đua được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1/11/2021 đến ngày 31/12/2021: Thi đua lập thành tích hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

 

Giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/5/2022: Đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1/4/1992 - 1/4/2022) và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

 

Nội dung thi đua được triển khai trên các lĩnh vực, trong đó quan tâm đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; 

 

Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh; Thi đua bảo vệ môi trường; Thi đua đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Khối thi đua của tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai phát động đợt thi đua cao điểm với mục tiêu, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, nội dung thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong Quý IV năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. 

 

Kịp thời tổng kết đợt thi đua cao điểm, khen thưởng theo thẩm quyền và bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định.

 

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực lao động, sản xuất hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước...

 

Nguồn: baoninhbinh.org

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

467609

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 517

Hôm qua : 601