Hôm nay, Thứ hai ngày 20/03/2023,

Nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức 2021

Thứ sáu, 24/09/2021 | Đã xem: 344 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

QUYẾT ĐỊNH 5369 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức- Nguyễn Ngọc Bích, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên

QUYẾT ĐỊNH 5022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức - Ninh Thị Nhung giáo viên trường tiểu học Khánh Thịnh

QUYẾT ĐỊNH 5006 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Đỗ Thị Thúy Nguyệt - mầm non Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 5005 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Dương Thị Khuyên - THCS Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 5004 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Dương Vĩnh Toàn - tiểu học Yên Thắng)

QUYẾT ĐỊNH 5003 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Lê Thị Hằng - mầm non Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 5002 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Lê Thị Lan - tiểu học Yên Thái)

QUYẾT ĐỊNH 5001 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Lê Thị Minh Hải - THCS Mai Sơn)

QUYẾT ĐỊNH 5000 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Lê Thị Mỹ Linh - tiểu học Tạ Uyên)

QUYẾT ĐỊNH 4999 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Lê Thị Oanh - THCS Yên Thái )

QUYẾT ĐỊNH 4998 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Lương Thị Bẩy - mầm non Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4997 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Lương Thị Chiến - mầm non Yên Mỹ)

QUYẾT ĐỊNH 4996 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Lưu Thị Quyến - tiểu học Yên Đồng)

QUYẾT ĐỊNH 4995 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Lê Thị Trình - mầm non Yên Hưng)

QUYẾT ĐỊNH 4992 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Mai Thị Dung - mầm non Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4991 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Mai Thị Lệ - mầm non Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4990 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Mai Thị Nhung - mầm non Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4989 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Mai Thị Nhường - mầm non Yên Thắng )

QUYẾT ĐỊNH 4988 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thu Hường - tiểu học và THCS Yên Hưng )

QUYẾT ĐỊNH 4987 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Xuân Lưu-Tiểu học Khánh Dương

QUYẾT ĐỊNH 4986 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Ninh Thị Nga - tiểu học Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 4971 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Hải - mầm non Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4970 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Huyền - THCS Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4969 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Lụa - THCS Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 4968 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Kim Thu - THCS Yên Nhân )

 QUYẾT ĐỊNH 4967 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Minh - tiểu học Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4966 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Nga - mầm non Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4965 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Ngân - THCS Yên Lâm )

QUYẾT ĐỊNH 4964 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Phi - mầm non Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 4963 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Phương - THCS Vũ Phạm Khải)

QUYẾT ĐỊNH 4962 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Tâm - mầm non Yên Mỹ)

QUYẾT ĐỊNH 4961 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Thanh Thủy - THCS Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 4960 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Tho - tiểu học Mai Sơn)

QUYẾT ĐỊNH 4959 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Thơm - mầm non Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 4958 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Tươi - tiểu học Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 4957 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Tuyết - mầm non Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4954 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Đinh Thị Kiêm Tuyến - THCS Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 4953 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với hợp đồng lao động (Đinh Thị Thủy - THCS Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4952 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Đinh Thị Thu Hiền - mầm non Yên Thắng )

QUYẾT ĐỊNH 4951 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Tuyết - THCS Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4950 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Đỗ Thị Diên - mầm non Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4949 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Đỗ Thị Diện - tiểu học Mai Sơn)

QUYẾT ĐỊNH 4948 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Đỗ Thị Điệp - mầm non Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH 4947 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Đỗ Thị Liên - mầm non Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4944 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Đinh Thị Thùy Trang - mầm non Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 4943 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Đỗ Thành Trung - THCS Yên Đồng )

QUYẾT ĐỊNH 4942 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Trương Quốc Hăng - THCS Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4941 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Trịnh Thị Luyên - mầm non Yên Phú)

QUYẾT ĐỊNH 4940 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Trần Văn Quý - THCS Yên Thắng)

 QUYẾT ĐỊNH 4939 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Trần Thị Tố Nguyệt - THCS Yên Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 4938 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Trương Thị Hương - mầm non Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4937 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Vũ Đức Hiệp - THCS Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4936 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Vũ Thị Mai Nhiên - mầm non Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 4935 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Vũ Thị Luyến - tiểu học và THCS Yên Hưng )

QUYẾT ĐỊNH 4934 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Vũ Thị Lâm - mầm non Yên Phú)

QUYẾT ĐỊNH 4933 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Vũ Thị Hoa - mầm non Yên Mạc)

QUYẾT ĐỊNH 4932 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Vũ Thanh Ngà - mầm non Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4931 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Vũ Thị Thảo - tiểu học Yên Đồng)

QUYẾT ĐỊNH 4930 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Vũ Thị Mến - mầm non Yên Phú)

QUYẾT ĐỊNH 4929 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Vũ Thị Thanh - mầm non Yên Phú)

QUYẾT ĐỊNH 4925 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Trần Thị Thu Hà - THCS Mai Sơn)

QUYẾT ĐỊNH 4924 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Trần Thị Thơ - mầm non Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4923 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Trần Thị Mây - tiểu học Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH 4922 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Tống Văn Giang - THCS Yên Lâm )

QUYẾT ĐỊNH 4921 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Trần Đăng Doanh - THCS Vũ Phạm Khải)

QUYẾT ĐỊNH 4920 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Tống Thị Yến - mầm non Yên Hưng)

 QUYẾT ĐỊNH 4919 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Tạ Thị Thuận - mầm non Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4918 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Tạ Việt Hải - THCS Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 4917 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Tống Thị Lan - THCS Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH 4916 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Phạm Trung Thành - tiểu học Yên Đồng)

QUYẾT ĐỊNH 4915 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Phạm Thúy Hà - THCS Mai Sơn)

QUYẾT ĐỊNH 4914 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Phạm Văn Đoài - THCS Yên Từ)

QUYẾT ĐỊNH 4913 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Phùng Mạnh Điềm - THCS Yên Mỹ)

QUYẾT ĐỊNH 4912 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Quan Thị Thùy Dương - tiểu học Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 4911 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Tạ Thị Nhài - tiểu học Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4910 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Phạm Xuân Mừng - THCS Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 4909 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Phạm Thị Phú Xuân - THCS Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH 4908 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Phạm Thị Thanh Lan - THCS Yên Lâm )

QUYẾT ĐỊNH 4907 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Phạm Thị Thoa - mầm non Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4906 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Phạm Thị Thủy - mầm non Yên Nhân )

QUYẾT ĐỊNH 4905 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Vũ Thị Thu Hương - THCS Vũ Phạm Khải)

QUYẾT ĐỊNH 4900 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Tạ Ngọc Tự - tiểu học Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 4889 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Thị Thu Đoài - mầm non Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH 4888 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Vũ Văn Dự - THCS Yên Thái )

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395199

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 202

Hôm qua : 181