Hôm nay, Thứ hai ngày 27/03/2023,

Năm 2022. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn

Thứ sáu, 11/02/2022 | Đã xem: 342 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

QUYẾT ĐỊNH 6096/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên đối với Chỉ huy phó Quân sự xã Yên Mạc- Vũ Xuân Giang

QUYẾT ĐỊNH 6095/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên đối với Chỉ huy phó Quân sự xã Yên Thắng- Nguyễn Văn Trường

QUYẾT ĐỊNH 6094/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc thôn, xóm xã Yên PhongDanh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 6093/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách xã Khánh Dương; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 5427/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 Về việc phê duyệt xếp mức thù lao hàng tháng đối với Chủ tịch hội Khuyến học xã Khánh Dương

QUYẾT ĐỊNH 4844/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Thắng; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 4707/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của tổ dân phố thị trấn Yên Thịnh; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 4648/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Đồng; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 4642/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 Về việc phê duyệt, xếp mức phụ cấp đối với Phó xóm 3 xã Khánh Thịnh- Trịnh Đình Hanh

QUYẾT ĐỊNH 4599/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 Về việc phê duyệt, xếp mức phụ cấp đối với bà Lã Thị Hà - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Dương

QUYẾT ĐỊNH 4445/QĐ-UBND ngày 09/9/2022Về việc phê duyệt xếp mức thù lao hàng tháng đối với Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Yên Từ- Trần Văn Khôi

QUYẾT ĐỊNH 4444/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên đối với Chỉ huy phó Quân sự xã Yên Thành- Lê Văn Mười

QUYẾT ĐỊNH 4442/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 Về việc phê duyệt xếp mức thù lao hàng tháng đối với Chủ tịch hội người cao tuổi xã Yên Thành- Vũ Thị Phượng

QUYẾT ĐỊNH 4287/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Mỹ; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 4218/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố thị trấn Yên ThịnhDanh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 4193/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Khánh ThịnhDanh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 4192/QĐ-UBND ngày 15/8/2022Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm xã Yên Hưng; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 4191/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn, xóm xã Yên Thắng; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH số 4190/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Khánh Dương; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 4100/QĐ-UBND ngày 05/8/2022Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên TháiDanh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 4080/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Từ; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 4050/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Mỹ; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 3544/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách xã Yên Hoà; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 3532/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã (Trịnh Văn Hưng - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam xã Yên Phong)

QUYẾT ĐỊNH 3531/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã (Trần Thị Nga - Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Yên Đồng)

QUYẾT ĐỊNH 3530/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã (Trần Quang Duẩn - Chủ tịch UBND xã Mai Sơn)

QUYẾT ĐỊNH 3529/QĐ-UBND ngày 20/7/2022Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã (Tống văn Trọng - Chủ tịch CCB Việt Nam xã Mai Sơn)

QUYẾT ĐỊNH 3528/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã (Phạm Văn Phú - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam xã Yên Đồng)

QUYÊT ĐỊNH 3527/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã (Phạm Trường Giang - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam xã Yên Nhân)

QUYẾT ĐỊNH 3526/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã (Nguyễn Ngọc Khuyến - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam xã Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 3525/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã (Lê Thị Vân - Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Yên Hưng)

QUYẾT ĐỊNH 3524/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 Về việc chuyển xếp ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã (Vũ Công Trực - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Xã Yên Thái)

QUYẾT ĐỊNH 3523/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 Về việc chuyển xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã (Nguyễn Anh Tuấn - CT Cựu chiến Binh VN xã Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 3522/QĐ-UBND ngày 20/7/2022Về việc chuyển xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã (Lê Hồng Kiên - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam xã Yên Hưng) 

QUYẾT ĐỊNH 3521/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 Về việc chuyển xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã (Lại Duy Ngọ - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam xã Yên Đồng)

QUYẾT ĐỊNH 3406/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách xã Yên ĐồngDanh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 3380/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm xã Yên Thắng; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH số 3250/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Thắng; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH số 3158/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Mai Sơn; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH số 3119/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách xã Yên Đồng; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 3070/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách xã Yên ThắngDanh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 3069/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyệnVề việc phê duyệt danh sách và xếp mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Mỹ; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 3035/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Yên Thịnh- Vũ Thị Hà Phương, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Yên Thịnh

QUYẾT ĐỊNH 2941/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND huyệnVề việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn, xóm xã Yên Phong; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 2876/QĐ-UBND ngày 08/5/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Khánh DươngDanh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 2875/QĐ-UBND ngày 08/5/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn, xóm xã Khánh Thịnh; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 2874/QĐ-UBND ngày 08/5/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn, xóm xã Yên Nhân; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 2873/QĐ-UBND ngày 08/5/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm xã Yên Mỹ; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH số 2872/QĐ-UBND ngày 08/5/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của Tổ dân phố, thị trấn Yên Thịnh; Danh sách kèm

QUYẾT ĐỊNH 1870/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với Chỉ huy Trưởng Quân sự xã (Nguyễn Văn Hữu – Xã Yên Mạc)

QUYẾT ĐỊNH 1869/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với Chỉ huy Trưởng Quân sự xã (Phạm Văn Lênh - Thị trấn Yên Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 1868/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với Chính trị viên Phó Ban chỉ huy quân sự xã

QUYẾT ĐỊNH 1725/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã Mai Sơn- Tống Văn Trọng

QUYẾT ĐỊNH 1724 Về việc phê duyệt xếp mức phụ cấp đối với Nhân viên Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, khuyến ngư xã Yên Lâm- Phạm Văn Hưng

QUYẾT ĐỊNH 1594/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 Về việc phê duyệt, xếp mức phụ cấp đối với Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Yên Đồng

QUYẾT ĐỊNH 1451/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên đối với Chỉ huy phó Quân sự xã Khánh Dương

QUYẾT ĐỊNH số 1212/QĐ-UBND ngày 11/02/2022  Về việc phê duyệt danh sách và xếp mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của Tổ dân phố, thị trấn Yên Thịnh; Danh sách kèm QĐ 1212

QUYẾT ĐỊNH số 1205/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 Về việc phê duyệt, xếp mức phụ cấp đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã Yên Lâm- Tống Văn Hưng

QUYẾT ĐỊNH 83/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với Chỉ huy phó Quân sự xã Yên Từ- Phạm Tiến Hội

QUYẾT ĐỊNH 84/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên đối với Chỉ huy phó Quân sự xã Yên Phong- Trịnh Văn Hưng

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

397923

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 187

Hôm qua : 832