Hôm nay, Thứ hai ngày 20/03/2023,

Năm 2022. Nâng lương, mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức

Thứ năm, 31/03/2022 | Đã xem: 385 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

QUYẾT ĐỊNH 5842/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã- Đinh Thị Liên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Dương, huyện Yên mô, tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH 5725/QĐ-UBND ngày 209/12/2022 Về việc chuyển xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã- An Viết Trung, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Dương

QUYẾT ĐỊNH 5720/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 Về việc chuyển xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã- Lã Thị Lụa, chủ tịch UBMTTQVN xã Khánh Thịnh

QUYẾT ĐỊNH 4424/QĐ-UBND ngày 06/9/ 2022Về việc ban hành Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 10 6 2022 vv nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với bà Đỗ Thị Mạnh, Phó chánh Thanh tra huyện

QUYẾT ĐỊNH số 2943/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND huyện Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã- Dương Kim Ngân, xã Yên Thắng

QUYẾT ĐỊNH số 2942/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND huyện Về việc chuyển xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã- ông Trịnh Duy Liễn, công chức Địa chính- Xây dựng thị trấn Yên Thịnh sang Chủ tịch cựu chiến binh thị trấn Yên Thịnh

QUYẾT ĐỊNH số 2938/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND huyện Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô (Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Tạ Quang Định, xã Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 2828/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (Dương Thị Hà - Công chức Văn phòng - thống kê xã Yên phong)

QUYẾT ĐỊNH 2827/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (Nguyễn Văn Mão - Chủ tịch Hội CCB xã Yên Thắng)

QUYẾT ĐỊNH 2826/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (Trịnh Đình Lương - PCT UBND xã Khánh Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 2825/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (Trịnh Thị Xuyến - Công chức Tài chính - Kế toán xã Khánh Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 2824/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (Hoàng Thị Sen - Công chức Văn phòng - Thống Kê thị trấn Yên Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 2823/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (Phạm Ngọc Hanh - PCT UBND thị trấn Yên Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 2822/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (Hoàng Trọng Linh - Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản HCM xã Yên Mỹ)

QUYẾT ĐỊNH 2821/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (Vũ Thị Kim Dung - Công chức Văn hoá - Xã hội Xã Yên Mỹ)

QUYẾT ĐỊNH 1852/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ - Lương Văn Hiểu, Phó ban Kinh tế- Xã hội

QUYẾT ĐỊNH 1851/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ- Bùi Đức Trí, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

QUYẾT ĐỊNH 1848/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Phạm Thị Thanh Huyền, chuyên viên Phòng Tài chính- Kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH 1847/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ- Phạm Thị Hằng Nga, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường

QUYẾT ĐỊNH 1846/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Phạm Thị Hà, Phó trưởng phòng Nội vụ

QUYẾT ĐỊNH 1845/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ- Nguyễn Thị Minh Hoàn, CV phòng NN và PTNT

QUYẾT ĐỊNH 1843/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ- Hoàng Thị Nguyệt, Công chức phòng NN và PTNT

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395207

Trực tuyến : 13

Hôm nay : 210

Hôm qua : 181