Hôm nay, Thứ hai ngày 27/03/2023,

NĂM 2022. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

Thứ ba, 08/02/2022 | Đã xem: 365 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

QUYẾT ĐỊNH 6159/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 Về việc khen thưởng Khu dân cư văn hoá tiêu biểu đủ 5 năm liên tục, giai đoạn 2018-2022

QUYẾT ĐỊNH 6121/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022- Tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng 18.780.000 đồng (Mười tám triệu bẩy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn) cho 12 tập thể và 18 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 (có danh sách kèm theo)

QUYẾT ĐỊNH 5978/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể đã có nhiều thành tích trong sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 5977/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện QĐ số 677/QĐ-TTg, ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập, giai đoạn 2021-2030

QUYẾT ĐỊNH 5838/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 Về việc kỷ luật đối với ông Phạm Văn Vũ, Công chức Văn hóa-Xã hội xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (sinh con thứ 3)

QUYẾT ĐỊNH 5619/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 5470/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 5402/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể đã có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác Hoà giải ở cơ sở năm 2022

Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 vv khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 5015/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 Về việc khen thưởng cho các cá nhân đã có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua và thực hiện công tác Hội, giai đoạn 2021-2022

Công văn số 2149/UBND-NV ngày 18/10/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 112 (kèm)

QUYẾT ĐỊNH V4711/QĐ-UBND ngày 10/10/2022ề việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong tổ chức thực hiện dự án xây dựng Khu trung tâm liên hợp thể thao và du lịch sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng

QUYẾT ĐỊNH 4710/QĐ-UBND ngày 10/10/2022Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ thi công dự án xây dựng Khu trung tâm liên hợp thể thao và du lịch sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng

QUYẾT ĐỊNH 4709/QĐ-UBND ngày 10/10/2022Về việc khen thưởng cho các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2020-2022

QUYẾT ĐỊNH 4708/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2021

QUYẾT ĐỊNH 4707/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích tại Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 4487/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 4420/QĐ-UBND ngày 06/9/2022Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong sản xuất vụ Đông năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 4419/QĐ-UBND ngày 06/9/2022Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ và Chương trình hành động số 124/CTHĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về tăng cường quản lý giáo dục thanh niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật, giai đoạn 2017-2022

QUYẾT ĐỊNH 3561/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 3444/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua năm học 2021- 2022

QUYẾT ĐỊNH 3443/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, giai đoạn 2002-2022

QUYẾT ĐỊNH 3417/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua năm học 2021- 2022

QUYẾT ĐỊNH số 3416/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đã có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua năm học 2021- 2022

QUYẾT ĐỊNH số 3346/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc”, nhiệm kỳ 2017-2022

QUYẾT ĐỊNH số 3270/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND huyện Về việc kỷ luật viên chức- Đặng Thế Thanh, Trung tâm VH-TT-TT

QUYẾT ĐỊNH số 2940/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND huyện Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

QUYẾT ĐỊNH số 2894/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND huyện Về việc khen thưởng cho các đơn vị đã có nhiều thành tích trong sản xuất vụ Mùa năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 1899/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 07/02/2012 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

 Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND huyện vv phát động phong trào thi đua năm 2022

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

397943

Trực tuyến : 15

Hôm nay : 207

Hôm qua : 832