Hôm nay, Thứ hai ngày 27/03/2023,

Năm 2022. Công tác điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức

Thứ năm, 31/03/2022 | Đã xem: 874 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

QUYẾT ĐỊNH 5701/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 Về việc biệt phái viên chức Mai Tiến Dũng đến nhận công tác tại phòng Giáo dục và đào tạo

QUYẾT ĐỊNH 5700/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 Về việc biệt phái viên chức Phạm Thị Thanh Huyền đến nhận công tác tại phòng Giáo dục và đào tạo

QUYẾT ĐỊNH 5699/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 Về việc biệt phái viên chức Phạm Thị Hoa, Trung tâm văn hóa- Thông tin, thể thao về làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Quyết định 5666/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục- Hà Thị Tâm, Hiệu trưởng MN Mai Sơn đến HT MN Khánh Dương

QUYẾT ĐỊNH 5639/QĐ-UBND Về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Hoàng Văn Thanh - đến làm HT trường TH Yên Hòa

QUYẾT ĐỊNH 5370/QĐ-UBND ngày 09/11/2022/Về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin- Lã Phú Trung

QUYẾT ĐỊNH 5369/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 Về việc biệt phái viên chức Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  đến Phòng Nội vụ

QUYẾT ĐỊNH số 5368/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 Về việc biệt phái viên chức- Đặng Thị Dịu ,  trường Tiểu học Yên Đồng, đến Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Mô

QUYẾT ĐỊNH 4962/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 Về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ bà Đinh Thị Hồng Thắm Nhân viên Kế toán trường mầm non Yên Thắng nay đến nhận công tác tại trường mầm non Mai Sơn

QUYẾT ĐỊNH 4846/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 Về việc điều động công chức cấp xã Vũ Văn Thịnh, công chức Địa chính- Xây dựng- Nông nghiệp và Môi trường xã Yên Phong về xã Yên Từ

QUYẾT ĐỊNH 4647/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 Về việc điều chuyển công chức cấp xã Bùi Trung Dũng, công chức Địa chính- Xây dựng xã Yên Từ về huyện Hoa lư

Quyết định 4615/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 điều động bà Phạm Thị Hoa, viên chức trung tâm Dịch vụ NN về Trung tâm Văn hóa- TT và TT huyện

Quyết định 4566/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 về việc điều động bà Đặng Thị Dịu, viên chức Trung tâm VH-TT-TT huyện Yên Mô về Trường tiểu học Yên Đồng

QUYẾT ĐỊNH 4546/QĐ-UBND ngày 26/9/2022Về việc điều chuyển viên chức Ngô Thị Thúy - Giáo viên Trường mầm non Yên Nhân chuyển về Kim Sơn

QUYẾT ĐỊNH 4541/QĐ-UBND ngày 23/9/2022Về việc tiếp nhận và điều động viên chức Phạm Thị Hương - về làm giáo viên trường MN Yên Thắng

QUYẾT ĐỊNH 4540/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 Về việc tiếp nhận và điều động viên chức Đinh Thị Quỳnh - về làm giáo viên trường TH Yên Thành

QUYẾT ĐỊNH 4415/QĐ-UBND ngày 05/9/2022Về việc tiếp nhận và điều động viên chức Ngô Thị Hải Yến - về làm giáo viên trường MN Yên Phong

QUYẾT ĐỊNH 4413/QĐ-UBND ngày 05/9/2022Về việc điều động viên chức- Tô Thị Minh Quý GV TH và THCS Yên Hưng đến THCS Yên Phong

QUYẾT ĐỊNH 4412/QĐ-UBND ngày 05/9/2022Về việc điều động viên chức- Nguyễn Văn Hoàng GV THCS Yên Phong đến THCS Yên Từ 

QUYẾT ĐỊNH 4411/QĐ-UBND ngày 05/9/2022Về việc điều động viên chức- Phạm Văn Đoài GV THCS Yên Từ đến THCS Yên Đồng

QUYẾT ĐỊNH 4410/QĐ-UBND ngày 05/9/2022Về việc điều động viên chức- Đỗ Quốc Hoàn GV THCS Yên Thành đến THCS Yên Thịnh

QUYẾT ĐỊNH 4394/QĐ-UBND ngày 30/8/2022Về việc điều động viên chức (bà Đỗ Thị Diễm Giáo viên trường mầm non Yên Thái đến nhận công tác tại mầm non Yên Lâm 

QUYẾT ĐỊNH 4393/QĐ-UBND ngày 30/8/2022Về việc điều động viên chức (bà Dương Thị Liên Giáo viên trường mầm non Khánh Dương đến nhận công tác tại mầm non Khánh Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 4392/QĐ-UBND ngày 30/8/2022Về việc điều động viên chức(bà Lã Thị Lựu Giáo viên trường mầm non Khánh Dương đến nhận công tác tại mầm non Khánh Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 4391/QĐ-UBND ngày 30/8/2022Về việc điều động viên chức(bà Lã Thị Út Giáo viên trường mầm non Khánh Dương đến nhận công tác tại mầm non Khánh Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 4390/QĐ-UBND ngày 30/8/2022Về việc điều động viên chức (bà Lương Thị Loan Giáo viên trường mầm non Yên Thành đến nhận công tác tại mầm non Yên Hòa)

QUYẾT ĐỊNH 4389/QĐ-UBND ngày 30/8/2022Về việc điều động viên chức (bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên trường THCS Yên Thịnh đến nhận công tác tại THCS Khánh Thượng)

QUYẾT ĐỊNH 4388/QĐ-UBND ngày 30/8/2022Về việc điều động viên chức (bà Tống Thị Vân Nhân viên trường THCS Yên Đồng đến nhận công tác tại Tiểu học Yên Lâm)

QUYẾT ĐỊNH 4387/QĐ-UBND ngày 30/8/2022Về việc điều động viên chức (bà Trần Thị Thụy Giáo viên trường Tiểu học Yên Thắng đến nhận công tác tại Tiểu học Yên Thành)

QUYẾT ĐỊNH 4386/QĐ-UBND ngày 30/8/2022Về việc điều động viên chức (bà Trịnh Thị Nâng Giáo viên trường mầm non Yên Phong đến nhận công tác tại mầm non Khánh Dương)

QUYẾT ĐỊNH 4385/QĐ-UBND ngày 30/8/2022Về việc điều động viên chức (bà Trịnh Thị Yến Giáo viên trường mầm non Yên Phong đến nhận công tác tại mầm non Khánh Thịnh)

QUYẾT ĐỊNH 4384/QĐ-UBND ngày 30/8/2022Về việc điều động viên chức (bà Vũ Thị Hoa Sen Giáo viên trường Tiểu học Yên Phú đến nhận công tác tại THCS Yên Thịnh 

QUYẾT ĐỊNH 4383/QĐ-UBND ngày 30/8/2022Về việc điều động viên chức (ông Phạm Ngọc Truyền Giáo viên trường Tiểu học Yên Đồng đến nhận công tác tại Tiểu học Yên Phong)

Quyết định 4382/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Vũ Thị Phương Thúy Nhân viên Kế toán Trường tiểu học Mai Sơn đến nhận công tác tại Trường tiểu học Yên Thắng)

Quyết định 4381/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (ông Nguyễn Văn Hội Nhân viên Kế toán Trường mầm non Yên Đồng đến nhận công tác tại Trường mầm non Yên Thái )

Quyết định 4380/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (ông Nguyễn Văn Tân Nhân viên Kế toán Trường THCS Yên Đồng đến nhận công tác tại Trường THCS Khánh Thượng)

Quyết định 4379/QĐ-UBND ngày 30/8/2022điều động (bà Đinh Thị Thủy Nhân viên Kế toán Trường THCS Yên Thành đến nhận công tác tại Trường THCS Yên Đồng)

Quyết định 4378/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Bùi Thị Nhạn Nhân viên Kế toán Trường THCS Yên Mỹ đến nhận công tác tại Trường THCS Vũ Phạm Khải)

Quyết định 4377/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Trịnh Thị Tuyết Nhân viên Kế toán Trường mầm non Yên Hoà đến nhận công tác tại Trường mầm non Yên Phong)

Quyết định 4376/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Vũ Thị Diệu Linh Nhân viên Kế toán Trường tiểu học Yên Phú đến nhận công tác tại Trường THCS Mai Sơn)

Quyết định 4375/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Trương Thị Hiền Nhân viên Kế toán Trường mầm non Yên Mạc đến nhận công tác tại Trường tiểu học Yên Thái)

Quyết định 4374/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Trần Thị Quế Lâm Nhân viên Kế toán Trường tiểu học Khánh Thịnh đến nhận công tác tại Trường THCS Khánh Thịnh)

Quyết định 4373/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Tống Thị Hà Nhân viên Kế toán Trường mầm non Yên Phú đến nhận công tác tại Trường mầm non Yên Thịnh)

Quyết định 4372/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Phạm Thị Thuý Nhân viên Kế toán Trường mầm non Yên Hưng đến nhận công tác tại Trường mầm non Yên Hòa)

Quyết định 4371/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Phạm Thị Thùy Dung Nhân viên Kế toán Trường THCS Yên Phong đến nhận công tác tại Trường THCS Yên Thành)

Quyết định 4370/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Phạm Thị Nhiên Nhân viên Kế toán Trường THCS Mai Sơn đến nhận công tác tại Trường tiểu học Mai Sơn)

Quyết định 4369/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Phạm Thị Nhung Nhân viên Kế toán Trường THCS Yên Thịnh đến nhận công tác tại Trường THCS Yên Hòa)

Quyết định 4368/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Phạm Thị Ngoan Nhân viên Kế toán Trường THCS Khánh Thượng đến nhận công tác tại Trường THCS Yên Thịnh)

Quyết định 4367/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Phạm Thị Huệ Nhân viên Kế toán Trường tiểu học Khánh Thượng đến nhận công tác tại Trường tiểu học Yên Phú )

Quyết định 4366/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Phạm Thị Hiền Nhân viên Kế toán Trường tiểu học Yên Lâm đến nhận công tác tại Trường tiểu học Yên Đồng)

Quyết định 4365/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Phạm Thị Hà Phương Nhân viên Kế toán Trường tiểu học Yên Thắng đến nhận công tác tại Trường tiểu học Khánh Thượng)

Quyết định 4364/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Nguyễn Thị Nhung Nhân viên Kế toán Trường mầm non Khánh Dương đến nhận công tác tại Trường mầm non Yên Phú)

Quyết định 4363/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Nguyễn Thị Mai Phương Nhân viên Kế toán Trường THCS Khánh Thịnh đến nhận công tác tại Trường tiểu học Yên Thịnh)

Quyết định 4362/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Ngô Thị Hằng Nga Nhân viên Kế toán Trường tiểu học Yên Thái đến nhận công tác tại Trường THCS Yên Thái )

Quyết định 4361/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Mai Thị Tâm Nhân viên Kế toán Trường THCS Yên Hoà đến nhận công tác tại Trường THCS Yên Phong)

Quyết định 4360/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Lê Thị Nghĩa Nhân viên Kế toán Trường THCS Vũ Phạm Khải đến nhận công tác tại Trường THCS Yên Mỹ)

Quyết định 4359/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Lê Thị Luyến Nhân viên Kế toán Trường mầm non Yên Phong đến nhận công tác tại Trường mầm non Khánh Thịnh)

Quyết định 4358/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Đỗ Thị Thắm Nhân viên Kế toán Trường THCS Yên Thái đến nhận công tác tại Trường THCS Yên Lâm)

Quyết định 4357/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Đinh Thị Thu Nhân viên Kế toán Trường mầm non Yên Thành đến nhận công tác tại Trường mầm non Khánh Dương)

Quyết định 4356/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Đặng Thị Hải Yến Nhân viên Kế toán Trường mầm non Yên Từ đến nhận công tác tại Trường mầm non Yên Lâm)

Quyết định 4355/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Đoàn Thị Phương Thảo Nhân viên Kế toán Trường tiểu học Yên Thịnh đến nhận công tác tại Trường tiểu học Yên Hòa)

Quyết định 4354/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Nguyễn Thị Thơm Nhân viên Kế toán Trường tiểu học Yên Hoà đến nhận công tác tại Trường tiểu học Khánh Thịnh)

Quyết định 4353/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Phạm Thị Thanh Hoa Nhân viên Kế toán Trường mầm non Khánh Thịnh đến nhận công tác tại Trường mầm non Yên Hưng)

Quyết định 4352/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Vũ Thị Hiền Nhân viên Kế toán Trường mầm non Yên Lâm đến nhận công tác tại Trường mầm non Yên Mạc )

Quyết định 4351/QĐ-UBND ngày 30/8/2022chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Nguyễn Thị Hải Yến Nhân viên Kế toán Trường tiểu học Yên Đồng đến nhận công tác tại Trường tiểu học Yên Thành)

Quyết định 4349/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 vv chuyển đối vị trí công tác theo Nghị định 59.2019.NĐ-CP đối với (bà Phạm Thị Phương Nga Nhân viên Kế toán Trường mầm non Yên Thịnh đến nhận công tác tại Trường mầm non Yên Thành)

Quyết định 4268/QĐ-UBND ngày 24/8/2022về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Tống Thị Lan, Trường THCS Yên Hòa đến Trường THCS Khánh Thượng

Quyết định 4267/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Đào Thị Hoa, Trường THCS Yên Thái đến Trường THCS Yên Đồng

Quyết định 4266/QĐ-UBND ngày 24/8/2022về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Phạm Thúc Dũng, Trường THCS Yên Đồng đến Trường THCS Yên Thái

Quyết định 4265/QĐ-UBND ngày 24/8/2022về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Bùi Thị Hà, Trường THCS Khánh Thượng đến Trường THCS Yên Thịnh

Quyết định 4264/QĐ-UBND ngày 24/8/2022về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Bùi Thị Hà, Trường THCS Khánh Thượng đến Trường THCS Yên Thịnh

Quyết định 4263/QĐ-UBND ngày 24/8/2022về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Đỗ Ngọc Minh, Trường THCS Yên Thịnh đến Trường THCS Khánh Dương

Quyết định 4262/QĐ-UBND ngày 24/8/2022về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Phạm Thị Nhung, Trường TH Yên Từ đến Trường TH Yên Phú

Quyết định 4261/QĐ-UBND ngày 24/8/2022về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Phạm Văn Kiền, Trường TH Yên Phú đến Trường TH Yên Từ

Quyết định 4260/QĐ-UBND ngày 24/8/2022về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Lã Thị Quy, Trường Mầm Non Khánh Thinh đến Trường MN Khánh Dương

Quyết định 4259/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Đ/c Dương Thị Huệ, Trường Mầm Non Khánh Thinh đến Trường MN Yên Hòa

Quyết định 4258/QĐ-UBND ngày 24/8/2022về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Đ/c Đinh Thị Nhâm, Trường Mầm Non Khánh Dương đến trường MN Khánh Thịnh

Quyết định 4257/QĐ-UBND ngày 24/8/2022về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Đ/c Vũ Thị Thục, Trường Mầm Non Yên Thịnh đến trường MN Khánh Thượng

Quyết định 4256/QĐ-UBND ngày 24/8/2022về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Đ/c Nguyễn Thị Son, Trường Mầm Non Khánh Thượng đến trường MN Yên Thịnh

Quyết định 4255/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Đ/c Vũ Thị Ngoan, Trường Mầm Non Yên Thắng đến Trường MN Khánh Thượng

Quyết định 4254/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Đ/c Phạm Thị Tuyết-, Trường Mầm Non Yên Đồng đến Trường Mầm Non Yên Thắng

Quyết định 4253/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Đ/c Đinh Thị Thu Nguyêt- Trường Mầm Non Yên Từ

Quyết định 4252/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục - Đ/c Đinh Thị Thúy Tình, Trường Mầm Non Yên Mạc đến MN Yên Từ

THÔNG BÁO số 1123/TB-UBND ngày 23/8/2022 Về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với nhân viên kế toán các trường Mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện năm 2022 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ

QUYẾT ĐỊNH 3427/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND huyện Về việc điều chuyển viên chức- Trần Thị Yến - Nhân viên THCS Yên Thành đến Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 2507/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND huyện Về việc điều chuyển công chức cấp xã Trần Xuân Tiến, công chức Địa chính- Xây dựng (Xây dựng giao thông thủy lợi và Môi trường) xã Yên Đồng, huyện Yên Mô về công tác tại huyện Hoa Lư

Kế hoạch số 33/K-UBND ngày 03/3/2022 của UBND huyện vv chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ

Quyết định 1898/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Nguyễn Thị Hương, MN Yên Thành đến MN Yên Lâm

Quyết định 1897/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Nguyễn Thị Kim Thanh, MN Yên Lâm đến MN Yên Phong

Quyết định 1896/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Trịnh Thị Thu, MN Yên Phong đến MN Yên Thành

Quyết định 1895/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Nguyễn Thị Hằng, MN Yên Mỹ đến MN Yên Phú

Quyết định 1894/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Vũ Thị Lâm, MN Yên Phú đến MN Yên Mỹ

Quyết định 1893/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Trần Thị Hoàn, MN Yên Thành đến MN Yên Đồng

Quyết định 1892/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Mai Thị Anh, MN Yên Đồng đến MN Yên Thái

Quyết định 1891/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Tràn Thị Thơ, MN Yên Thái đến MN Yên Thành

Quyết định 1890/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Lê Phi Phong, TH Yên Lâm đến TH Tạ Uyên

Quyết định 1889/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Nguyễn Thị Ngạn, TH Tạ UYên đến TH Yên Lâm

Quyết định 1888/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Phạm THế Minh, TH Yên Nhân đến TH Yên Từ

Quyết định 1887/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Bùi Đức Toàn, TH Yên Từ đến TH Yên Thành

Quyết định 1886/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Vũ Tiến Dũng, TH Yên Thành đến TH Mai Sơn

Quyết định 1885/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Phạm Thị Lam, TH Mai Sơn đến TH Tạ Uyên

Quyết định 1884/QĐ-UBND ngày 29/3/2022vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Trần Thị Luyến, THCS Khánh Dương đến THCS Yên Thắng

Quyết định 1883/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Lê Thị Hải, THCS Yên Thắng đến THCS Yên Hòa

Quyết định 1882/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Vũ Văn Vĩ, THCS Yên Hòa đến THCS Yên Thành

Quyết định 1881/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Hoàng Thị Tuyết, THCS Yên Thành đến THCS Vũ Phạm Khải

Quyết định 1880/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Vũ Thị Thu Hương, THCS Vũ Phạm Khải đến THCS Yên Nhân

Quyết định 1879/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Ninh Ngọc Lý, THCS Yên Nhân đến THCS Khánh Dương

Quyết định 1878/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Nguyễn Thị Thuy, THCS Khánh Thịnh đến THCS Yên Từ

Quyết định 1877/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 vv điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bô quản lý giáo dục- Vũ Quang Đại, THCS Yên Từ đến THCS Khánh Thịnh

Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 26/3/2022 vv điều động bà Bùi Thị Hương Thảo từ phòng Lao động- Thương binh và Xã hội về phòng Nội vụ

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

397943

Trực tuyến : 15

Hôm nay : 207

Hôm qua : 832