Hôm nay, Thứ hai ngày 20/03/2023,

Năm 2022

Thứ ba, 22/03/2022 | Đã xem: 560 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 6 điểm ( 2 đánh giá )

THÔNG BÁO số 1216/TB-UBND ngày 02/9/2022 Công bố công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu Chân Mạ Yên Sư xã Yên Nhân, huyện Yên Mô; Quyết định phê duyệt; Thuyết minh; Quy hoạch chi tiết

- THÔNG BÁO số 741/TB-UBND ngày 12/7/2022 của UBND huyện về Công bố công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng CSHT đấu giá giá trị quyền sử dựng đất tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô; Phụ lục (bản vẻ); Phụ lục (thuyết minh); Phục lục (quyết định phê duyệt)

- THÔNG BÁO số 740/TB-UBND ngày 07/7/2022 của UBND huyện công bố công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư sau chợ xóm Trung Liên Phương xã Yên Nhân, huyện Yên Mô; Phụ lục (bản vẻ); Phụ lục (thuyết minh); Phục lục (quyết định phê duyệt)

THÔNG BÁO số 739/TB-UBND ngày 07/7/2022 của UBND huyện công bố công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô; Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3

Công văn số 474/UBND-TNMT ngày 21/3/2022 của UBND huyện v/v công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Hồ sơ kèm CV 474: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

                              Bản đồ KH sd đất 2022

                              Báo cáo thuyết minh; Biểu kèm báo cáo

                              Danh mục dự án

                             

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395198

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 201

Hôm qua : 181