Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/06/2024,

Mô hình về phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả tại các xã thực hiện nông thôn mới nâng cao

Thứ năm, 23/05/2024 | Đã xem: 68 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Theo kế hoạch, năm 2024 xã Yên Thành và xã Yên Đồng xây dựng và đề nghị được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao của huyện Yên Mô.  Để xã Yên Thành, xã Yên Đồng hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2024, căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ- TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng Tư pháp huyện đã chủ động ban hành Công văn số 13 về hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu và công tác chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó UBND xã Yên Đồng, xã Yên Thành đã cụ thể hóa nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình điển hình về Phổ biến giáo dục pháp luật và Hòa giải ở cở sở tại các thôn xóm trên địa bàn.

 

Ảnh: Mô hình PBGDPL  tại thôn Tràng Yên, xã Yên  Đồng

 

Ngày 17/5/2024 các mô hình Phổ biến giáo dục pháp luật và Hòa giải ở cơ sở của 2 xã Yên Thành và Yên Đồng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua mô hình các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; “Phụ nữ với pháp luật” cho thành viên các câu lạc bộ và nhân dân trên địa bàn tại 02 địa bàn cơ sở: thôn Tràng Yên, xã Yên Đồng và thôn Tiên, xã Yên Thành. Tại hội nghị các thành viên câu lạc bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 02 thôn đã được nghe phổ biến các nội dung mới của Luật Đất đai năm 2024 và chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt là nghe phổ biến về thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Để từ đó họ tuyên truyền, vận động những người thân trong gia đình và những người xung quang thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao.

 

Ảnh: Mô hình PBGDPL  tại thôn Tiên, xã Yên Thành

 

Mô hình phổ biến giáo dục pháp luật và Hòa giải ở cơ sở tuyên truyền thông qua sinh hoạt các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; “Phụ nữ với pháp luật” của xã Yên Thành và xã Yên Đồng đã và đang phát huy vai trò nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong việc thực hiện và chấp hành pháp luật. Qua đó nhân dân đã được tiếp cận nhiều thông tin pháp luật, phát huy được quyền dân chủ dân biết, dân bàn, dân kiểm tra; tạo nên sự tạo nên sự tin tưởng, đồng thuận, hưởng ứng thực hiện hoàn thành thắng lợi các tiêu chỉ, chỉ tiêu xây dựng thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao.

 

Tác giả:  Nguyễn Quyết Tiến- Phòng Tư pháp huyện                      

 

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

645690

Trực tuyến : 10

Hôm nay : 338

Hôm qua : 539