Hôm nay, Thứ ba ngày 30/05/2023,

Thông báo số 11-TB/VPHU ngày 22/02/2022 về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 24 tháng 02 năm 2022

Chi tiết

Lịch khác

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 5/2023 THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 4/2023 THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 01/2023 THÔNG BÁO số 36/TB-BTCD ngày 24/11/2022 của Ban tiếp công dân huyện về LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 12/2022 THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 11/2022 THÔNG BÁO số 26/TB-BTCD ngày 06/9/2022 LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 9/2022 THÔNG BÁO 24/TB-BTCD ngày 27/7/2022 của Ban Tiếp công dân về LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 8/2022 THÔNG BÁO số 21/TB-BTC ngày 28/6/2022 LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, HƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 7/2022 THÔNG BÁO số 17/TB-BTCD ngày 26/4/2022 của Ban tiếp công dân về LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 5/2022 THÔNG BÁO số 14/TB-BTCD ngày 29/3/2022 LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 4/2022

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

419515

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 231

Hôm qua : 482