Hôm nay, Thứ ba ngày 30/05/2023,

Thông báo lịch trực tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy, TT HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 3/2022

Xem chi tiết

Lịch khác

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 5/2023 THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 4/2023 THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 01/2023 THÔNG BÁO số 36/TB-BTCD ngày 24/11/2022 của Ban tiếp công dân huyện về LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 12/2022 THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 11/2022 THÔNG BÁO số 26/TB-BTCD ngày 06/9/2022 LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 9/2022 THÔNG BÁO 24/TB-BTCD ngày 27/7/2022 của Ban Tiếp công dân về LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 8/2022 THÔNG BÁO số 21/TB-BTC ngày 28/6/2022 LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, HƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 7/2022 THÔNG BÁO số 17/TB-BTCD ngày 26/4/2022 của Ban tiếp công dân về LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 5/2022 THÔNG BÁO số 14/TB-BTCD ngày 29/3/2022 LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 4/2022

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

419518

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 234

Hôm qua : 482