Hôm nay, Thứ ba ngày 30/05/2023,

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân năm 2022 của đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở tiếp công dân của huyện

chi tiết

Lịch khác

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 5/2023 THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 4/2023 THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 01/2023 THÔNG BÁO số 36/TB-BTCD ngày 24/11/2022 của Ban tiếp công dân huyện về LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 12/2022 THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 11/2022 THÔNG BÁO số 26/TB-BTCD ngày 06/9/2022 LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 9/2022 THÔNG BÁO 24/TB-BTCD ngày 27/7/2022 của Ban Tiếp công dân về LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 8/2022 THÔNG BÁO số 21/TB-BTC ngày 28/6/2022 LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, HƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 7/2022 THÔNG BÁO số 17/TB-BTCD ngày 26/4/2022 của Ban tiếp công dân về LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 5/2022 THÔNG BÁO số 14/TB-BTCD ngày 29/3/2022 LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 4/2022

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

419499

Trực tuyến : 14

Hôm nay : 215

Hôm qua : 482