Hôm nay, Thứ hai ngày 27/03/2023,

Lịch công tác tuần

Thông báo 9/TB-UBND ngày 06/3/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 06/3/2023 đến ngày 13/3/2023 Thông báo số 148-TB/HUlịch công tác tuần từ ngày 06/3/2023 đến ngày 13/3/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 06/3/2023 đến ngày 13/3/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 Thông báo số 08/LCT-UBND ngày 27/02/2023 về việc thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 2002/2023 đến ngày 24/02/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 13/02/2023 đến ngày 18/02/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023 Thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023. THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 28/01/2023 đến ngày 03/02/2023 Thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023 THÔNG BÁO Lịch công tác từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022 THÔNG BÁOLịch công tác tuần từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022 Thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022 Thông báo của Huyện ủy lịch công tác tuần từ ngày 24/10/2022 đến ngày 31/10/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022 Thông báo của Huyện ủy Yên Mô về lịch công tác tuần từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện về Lịch công tác tuần từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện về Lịch công tác tuần từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện về Lịch công tác tuần từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện về Lịch công tác tuần từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 9 đến ngày 13/5/2022 Thông báo lịch công tác tuần của Huyện ủy từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022 Thông báo lịch công tác tuần của Thường trực HU từ ngày 25/4/2022 đến ngày 03/5/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện về Lịch công tác tuần từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022 Thông báo lịch công tác tuần của Huyện ủy từ ngày 28/3/2022 đến ngày 02/4/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022 Thông báo lịch công tác tuần của Huyện ủy từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022 THÔNG BÁO số 11/LCT-UBND ngày 21/02/2022 của UBND huyện về Lịch công tác tuần từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 31/01/2022 đến ngày 07/02/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 28/6 đến ngày 04/7/2021 Thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 03/5 đến ngày 9/5/2021 Thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020 Thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020 Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020 Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

397950

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 214

Hôm qua : 832