Hôm nay, Thứ tư ngày 22/05/2024,

Lịch công tác tuần

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 29/4 đến ngày 05/05/2024 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 22/4 đến ngày 28/4/2024 THÔNG BÁO số 16/TB-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 15/4 đến ngày 21/4/2024 THÔNG BÁO số 15/TB-UBND ngày 08/4/2024 Lịch công tác tuần từ ngày 08/4 đến ngày 14/4/2024 THÔNG BÁO 14/TB-UBND ngày 01/4/2024 Lịch công tác tuần từ ngày 01/4 đến ngày 07/4/2024 THÔNG BÁO 13/TB-UBND ngày 25/3/2024 Lịch công tác tuần từ ngày 25/3 đến ngày 31/3/2024 THÔNG BÁO 12/TB-UBND ngày 18/3/2024 Lịch công tác tuần từ ngày 18/03 đến ngày 24/03/2024 THÔNG BÁO 11/TB-UBND ngày 11/3/2024 Lịch công tác tuần từ ngày 11/3 đến ngày 17/3/2024 THÔNG BÁO 10/TB-UBND ngày 04/3/2024 Lịch công tác tuần từ ngày 04/03 đến ngày 10/03/2024 THÔNG BÁO 09/TB-UBND ngày 26/02/2024 Lịch công tác tuần từ ngày 26/02 đến ngày 03/03/2024 THÔNG BÁO 08/TB-UBND ngày 19/02/2024 Lịch công tác tuần từ ngày 19/02 đến ngày 25/02/2024 THÔNG BÁO 06/TB-UBND ngày 05/02/2024 Lịch công tác tuần từ ngày 05/02 đến ngày 18/02/2024 THÔNG BÁO 05/TB-UBND ngày 29/01/2024 Lịch công tác tuần từ ngày 29/01 đến ngày 04/02/2024 THÔNG BÁO 04/TB-UBND ngày 22/01/2024 Lịch công tác tuần từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2024 THÔNG BÁO 03/TB-UBND ngày 15/01/2024 về Lịch công tác tuần từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2024 THÔNG BÁO 02/TB-UBND về Lịch công tác tuần từ ngày 08/01 đến ngày 14/01/2024 Lịch công tác tuần từ ngày 08/01 đến ngày 14/01/2024 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024 Lịch công tác tuần từ ngày 08/01 đến ngày 14/01/2024 của UBND huyện Yên Mô THÔNG BÁO 01/TB-UBND ngày 02/01/2024 Lịch công tác tuần từ ngày 01/01 đến ngày 07/01/2024 Thông báo số 01/LCT-UBND ngày 02/01/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 01/01 đến ngày 07/01/2024 Thông báo số 53/LCT-UBND ngày 25/12/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 25/12 đến ngày 31/12/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 30/10 đến ngày 05/11/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2023 Thông báo số 42/LCT-UBND ngày 09/10/2023 về việc thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 09/10 đến ngày 15/10/2023 Thông báo số 176/TB/HU ngày 25/9/2023 về việc TB lịch công tác tuần từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 17/7 đến ngày 23/7/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023 Thông báo 26/TB-UBND ngày 26/6/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 26/6 đến ngày 02/7/2023 Thông báo số 164-TB/HU về việc thông báo lịch công tác tuần từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023 Báo cáo tổng hợp công tác tuần từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023, nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 10/4/2023 đến ngày 14/4/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 20/3/2023 đến ngày 25/3/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023 Thông báo 9/TB-UBND ngày 06/3/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 06/3/2023 đến ngày 13/3/2023 Thông báo số 148-TB/HUlịch công tác tuần từ ngày 06/3/2023 đến ngày 13/3/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 06/3/2023 đến ngày 13/3/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 Thông báo số 08/LCT-UBND ngày 27/02/2023 về việc thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 2002/2023 đến ngày 24/02/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 13/02/2023 đến ngày 18/02/2023 Lịch công tác tuần từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023 Thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023 Lịch công tác tuần từ 06/2/2023 - 12/02/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023. THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 28/01/2023 đến ngày 03/02/2023 Thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023 THÔNG BÁO Lịch công tác từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022 THÔNG BÁOLịch công tác tuần từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022 Thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022 Thông báo của Huyện ủy lịch công tác tuần từ ngày 24/10/2022 đến ngày 31/10/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022 Thông báo của Huyện ủy Yên Mô về lịch công tác tuần từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện về Lịch công tác tuần từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện về Lịch công tác tuần từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện về Lịch công tác tuần từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện về Lịch công tác tuần từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 9 đến ngày 13/5/2022 Thông báo lịch công tác tuần của Huyện ủy từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022 Thông báo lịch công tác tuần của Thường trực HU từ ngày 25/4/2022 đến ngày 03/5/2022 THÔNG BÁO của UBND huyện về Lịch công tác tuần từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022 Thông báo lịch công tác tuần của Huyện ủy từ ngày 28/3/2022 đến ngày 02/4/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022 Thông báo lịch công tác tuần của Huyện ủy từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022 THÔNG BÁO số 11/LCT-UBND ngày 21/02/2022 của UBND huyện về Lịch công tác tuần từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022 Thông báo của Huyện ủy về lịch công tác tuần từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 31/01/2022 đến ngày 07/02/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 28/6 đến ngày 04/7/2021 Thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần từ ngày 03/5 đến ngày 9/5/2021 Thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020 Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020 Thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020 Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020 Thông báo Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

627915

Trực tuyến : 11

Hôm nay : 1055

Hôm qua : 1289