Hôm nay, Thứ sáu ngày 19/08/2022,

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Thứ tư, 29/07/2020 | Đã xem: 1037 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 28/7/2020, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2020. Tới dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Phạm Ngọc Trung- Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Đặng Thái Sơn- Phó Bí thư Huyện uỷ; đồng chí An Đôn Nghĩa- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện và 110 học viên là chuyên viên, đảng viên khối Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện, đại biểu HĐND các xã, thị trấn.

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2020

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được truyền đạt 4 chuyên đề chính đó là: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QPAN, Dân quân tự vệ.  

 

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp học viên nắm vững những nội dung chủ yếu về đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực QP&AN, sẵn sàng làm thất bại âm mưu chiến lược “Diễn biến hoà bình và bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các chuyên đề còn bổ sung những kiến thức mới về lý luận và giải đáp những vấn đề mới đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ, mối liên hệ chặt chẽ của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đối với nhiệm vụ quốc phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Lê Dung – Đài truyền huyện

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

322296

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 10

Hôm qua : 214