Hôm nay, Thứ năm ngày 29/02/2024,

Khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm, 29/07/2021 | Đã xem: 558 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng nay (29/7), kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc. Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự khai mạc.

Khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

 

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đó là: Thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng, thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, xem xét xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ở mức cao nhất.

 

Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV nhiệm kỳ 20212026

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

Xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, của cơ quan Tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2021; các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh; Thông báo hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; xem xét Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV và kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Xem xét để thông qua 57 dự thảo nghị quyết, trong đó có các nghị quyết hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, phòng, chống dịch COVID-19, về quyết định chủ trương, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của các công trình, dự án nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

 

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nội dung kỳ họp được tổ chức theo hướng rút gọn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp; cử tri và nhân dân trong tỉnh dành thời gian theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp, tham gia đóng góp ý kiến để HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. 

 

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV nhiệm kỳ 20212026

Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội .

 

Báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần vừa chủ động phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện phát triển kinh tế- xã hội, UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội; cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục được duy trì và có bước phát triển.

 

Nổi bật là đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Chủ động kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả; tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. 

 

Kinh tế tiếp tục phát triển khá, GRDP tăng 7,18%; công nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đạt mức tăng trưởng khá; nông nghiệp được mùa, phong trào xây dựng nông thôn mới được quan tâm; dịch vụ phục hồi và có bước phát triển.

 

Văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo. 

 

Báo cáo cũng nhấn mạnh: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kiên định mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP (giá SS 2010) năm 2021 đạt mục tiêu đề ra là 8%. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng cuối năm theo kế hoạch, đòi hỏi các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh. 

 

Báo cáo xác định 15 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, trong đó kiên định tinh thần "Chống dịch như chống giặc", lấy người dân là trung tâm, chủ thể phòng, chống dịch; huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân tập trung thực hiện một cách tổng thể, toàn diện, mạnh mẽ, quyết liệt, đạt hiệu quả cao hơn. Tập trung phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép" phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...

 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV nhiệm kỳ 20212026

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, các cấp, các ngành và sự ủng hộ của cử tri trong tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành chương trình công tác đề ra. Công tác tổng kết nhiệm kỳ được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. 

 

Việc phối hợp chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh được thực hiện chủ động, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Hoạt động giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm; công tác dân nguyện được chú trọng; công tác chuẩn bị kỳ họp chủ động, chu đáo, tạo cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, thông qua các nghị quyết sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. 

 

Trong 6 tháng cuối năm, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 của tỉnh. Trong đó chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND tỉnh, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh. Hoàn thành các cuộc giám sát thuộc thẩm quyền; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin dân nguyện...

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV nhiệm kỳ 20212026

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

 

Theo đó, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra với nhiều nội dung rất quan trọng, trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp và lan rộng, sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 

 

Đối với tỉnh ta, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận định: Trong 6 tháng đầu năm, chúng ta đã rất chủ động, kịp thời, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; nhiều điểm nghẽn bước đầu được tháo gỡ; kỷ luật, kỷ cương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ từng bước được đề cao.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Có thể khẳng định, những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua là rất to lớn, nhưng bối cảnh tình hình đã thay đổi nhanh chóng, yêu cầu tới ngày càng cao, trong khi khó khăn còn nhiều, thách thức ngày càng gay gắt hơn.

 

Chỉ còn 5 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2021, yêu cầu đặt ra là rất lớn. Trong khi đó, tỉnh ta vẫn quyết tâm giữ nguyên các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2021 đã đề ra, trong đó mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP cả năm phải đạt 8% trở lên. Để đạt các mục tiêu đó, bên cạnh các giải pháp, nhiệm vụ được nêu trong các báo cáo của HĐND và UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số nhiệm vụ để các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận. 

 

Đó là: Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, nhưng mục tiêu phòng chống dịch COVID-19 là ưu tiên số một, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân là trên hết và trước hết. 

 

Trong đó, đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét, trong trường hợp thực tiễn cấp bách, trao quyền cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để người dân bình tĩnh, không hoang mang, chủ động phối hợp, tin tưởng, tự giác chấp hành các quy định và  đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19...

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh có vai trò rất quan trọng quyết định đến sự phát triển của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao những đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh trong thời gian qua và mong muốn HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí trong việc tạo lập hành lang pháp lý về cơ chế, chính sách, quy định, nghị quyết, các vấn đề quan trọng, những khó khăn hạn chế kéo dài, tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội…

 

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả giữa HĐND với UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, MTTQVN tỉnh  và các ban, ngành, các cấp trong xây dựng chính sách, giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo… Việc phối hợp phải được thực hiện ngay từ khâu xây dựng dự thảo các nghị quyết, chính sách, chú trọng công tác nghiên cứu khảo sát, bám sát thực tiễn để các nghị quyết, chính sách đó xem xét thấu đáo, đa chiều, có chất lượng trước khi trình Hội đồng.

 

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn đến kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 cũng như cả nhiệm kỳ 5 năm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, thấy rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong quá trình tham gia bàn bạc, thảo luận, quyết định các nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh. 

 

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

552184

Trực tuyến : 10

Hôm nay : 144

Hôm qua : 679