Hôm nay, Chủ nhật ngày 14/04/2024,

Kết quả sản xuất vụ Đông xuân năm 2021, kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2022

Thứ năm, 06/01/2022 | Đã xem: 264 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Vụ Đông xuân năm 2021, toàn huyện đã gieo trồng 7.367,9 ha, đạt 101,1% KH, bao gồm 6.365,5 ha lúa và 1.002,4 ha cây màu, trong đó có 67,7 ha diện tích thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp.

 

Năng suất lúa bình quân đạt 67,93 tạ/ha (tăng 0,02 tạ/ha); sản lượng đạt 43.238 tấn; 100% diện tích gieo cấy trà xuân muộn. Diện tích lúa lai các loại 178,2 ha, chiếm 2,8% DT (giảm 152,7 ha), diện tích lúa thuần các loại 6.187,3 ha, chiếm 97,2% DT (tăng 58,1 ha). Cụ thể: Diện tích lúa chất lượng cao, lúa nếp các loại: 4.892,1 ha (tăng 186,8 ha), chiếm 76,85% DT, lúa thuần khác: 1.295,2 ha, chiếm 20,3% DT. Trong vụ các đơn vị đã tích cực chuyển đổi cơ cấu giống theo hướng giảm diện tích lúa lai, tăng diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao, lúa nếp các loại để nâng cao giá trị thu nhập trên 1 ha đất canh tác. Một số đơn vị có diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao đạt trên 90% diện tích như: Yên Mạc, Yên Nhân, Yên Từ, Yên Mỹ, Yên Thắng và Khánh Thịnh… 

Ảnh: Các xã, TT chuẩn bị làm đất phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022

 

Tổng diện tích gieo trồng cây màu các loại: 1.002,4 ha, đạt 105,5% KH, bao gồm: 480,2 ha cây lạc, năng suất 34,5 tạ/ha (tăng 1,5 tạ/ha), sản lượng đạt 1.656,7 tấn; 72,8 ha cây ngô thương phẩm, năng suất 41,7 tạ/ha (tăng 0,2 tạ/ha, sản lượng đạt 303,6 tấn; 22,2 ha cây khoai tây, năng suất 133,1 tạ/ha (tăng 3,1 tạ/ha) so với vụ Đông xuân năm 2020, sản lượng đạt 295,5 tấn; 33 ha cây ngô ngọt, năng suất 126,1 tạ/ha, sản lượng đạt 416,1 tấn (trên cùng 1 chân đất màu, trong vụ Đông xuân trồng được 2 loại cây trồng: khoai tây và ngô ngọt, tổng giá trị sản xuất đạt 151,3 triệu đồng/ha, cao gấp hơn 2 lần so với canh tác cây lạc, do vậy cần tiếp tục nhân rộng mô hình canh tác 4 vụ/năm, thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với Doanh nghiệp tại các xã có quỹ đất màu và lúa màu để nâng cao giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác, nhân dân yên tâm sản xuất); 17,9 ha cây khoai lang, năng suất 105,5 tạ/ha, sản lượng đạt 188,8 tấn; 9,5 ha cây ớt xuất khẩu, năng suất 195 tạ/ha, sản lượng đạt 185,2 tấn; 28,5 ha cây thuốc lào, năng suất 22,3 tạ/ha, sản lượng đạt 63,3 tấn; 338,3 ha rau các loại và cây trồng khác.

 

Bình quân giá trị sản xuất 1 ha canh tác vụ Đông xuân năm 2021 đạt 58,2 triệu đồng, tăng 1,7 triệu đồng/ha so với vụ Đông xuân năm 2020.

 

Vụ Đông xuân năm 2021, toàn huyện đã chuyển đổi thêm được 20 ha diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất lúa-cá, trồng cây hàng năm, cây lâu năm kết hợp với nuôi thủy sản hoặc ao nổi. Đến nay những diện tích đã chuyển đổi đều cho giá trị thu nhập cao hơn từ 2- 3 lần so với canh tác lúa truyền thống; xây dựng mô hình cấy lúa bằng máy với quy mô 20 ha tại xã Yên Nhân cho thấy nhiều ưu điểm như giảm lượng giống, thuốc trừ cỏ, thuốc BVTV, góp phần giải quyết áp lực lao động mùa vụ và phương thức gieo cấy này phù hợp với các đơn vị gieo cấy lúa theo hướng hữu cơ ở vùng đất phù sa, diện tích đất trũng trên địa bàn huyện.

 

Vụ Đông xuân năm 2022, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 6.366 ha lúa trà Xuân muộn, năng suất dự kiến đạt 67 tạ/ha, diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao đạt trên 75% diện tích và 838 ha cây màu các loại (trong đó có 92 ha ngô thương phẩm, ngô ngọt; 451 ha cây lạc; 11 ha cây khoai lang; 28 ha cây khoai tây; 256 ha rau các loại và cây trồng khác); chuyển đổi 10 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất lúa-cá, trồng cây hàng năm, cây lâu năm kết hợp với nuôi thủy sản hoặc ao nổi; mở rộng diện tích canh tác 4 vụ/năm với quy mô từ 75-80 ha trở lên; xây dựng mô hình sản xuất lúa, rau theo hướng hữu cơ để nâng cao giá trị sản xuất trên 1ha canh tác, đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe con người, bảo vệ môi trường sinh thái.

 

Theo nông lịch tiết lập Xuân vào ngày 04/02/2022 (mồng 4 tết Nguyên đán). Do vậy, vụ Đông xuân sẽ tiến hành gieo trồng sau khi nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần, toàn huyện chỉ đạo gieo trồng tập trung từ ngày 04-15/2/2022.

 

Về công tác làm đất: Làm đất lần 1 xong trước ngày 18/01/2022, hoàn thành làm đất được cấy trước ngày 29/01/2022 (trước khi nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần), thực hiện phương châm “ruộng chờ mạ”.

 

Về thời vụ gieo mạ: Tập trung chỉ đạo gieo mạ từ ngày 15-20/01/2022, đảm bảo 100% diện tích mạ được che phủ bằng nilon để chống rét, chống chim, chuột phá hại.

 

Về thời vụ cấy và gieo vãi lúa: Gieo vãi từ ngày 04- 12/02/2022 (tức từ ngày 04-12 tháng Giêng), cấy lúa từ ngày 05- 15/02/2022 (từ ngày 05-15 tháng Giêng).

 

Về thời vụ trồng các cây màu: Cây lạc trồng tập trung từ ngày 05-10/02/2022 (từ ngày 05-10 tháng Giêng), khi nhiệt độ từ 150C trở lên, đất ẩm trồng lạc mộng, đất khô trồng lạc thóc. Một số cây màu khác như: dưa các loại, bầu bí, ngô ngọt, cà chua… cần tiến hành bô bầu trước khi đem ra trồng và chú ý che phủ nilon để chống rét. Kết thúc trồng các cây màu xong trước ngày 15/02/2022./.

 

Tác giả: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

581428

Trực tuyến : 11

Hôm nay : 221

Hôm qua : 507