Hôm nay, Thứ năm ngày 18/08/2022,

Huyện Yên Mô sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Thứ tư, 18/09/2019 | Đã xem: 295 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 17/9, UBND huyện Yên Mô tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Dự hội nghị có Đại tá Doãn Giang Nam – Phó Chỉ huy Trưởng, Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Đinh Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Trọng Luận – Phó Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn đã về dự.

Đ/c Đỗ Trọng Luận – Phó Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

phát biểu tại hội nghị

10 năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đọan 2009 – 2019 của huyện được triển khai tích cực, đạt kết quả toàn diện vững chắc. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ huyện ngày càng được tăng cường, vững mạnh, đã kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững mạnh, phù hợp với quy hoạch phát triền kinh tế - xã hội của huyện. Công tác tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân được thực hiện sâu rộng. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Trong 10 năm qua, đã cử 15 đồng chí cán bộ đối tượng 2 và 189 đồng chí đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, mở 95 lớp đối tượng 4 cho 7.389 đồng chí; giáo dục quốc phòng cho 30.150 lượt học sinh trên địa bàn. LLVT huyện cũng đã duy trì và thực hiện nghiêm chế độ thường xuyên sằn sàng chiến đấu, tổ chức 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện và 34 lượt diễn tập chiến đấu phong thủ cho các xã, thị trấn; bàn giao 2553 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu. Việc quy hoạch quốc phòng, quản lý Nhà nước về quốc phòng được chú trọng; ANCT – TTATXH được giữ vững. Các cấp, ngành, địa phương coi trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của đất nước cho nhiệm vụ quốc phòng. Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, xây dựng chính trị địa phương vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Luận – Phó Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện trong những năm qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở huyện cũng còn một số tồn tại, hạn chế: Việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân chưa được thường xuyên, sâu rộng; tinh thần cảnh giác cách mạng còn chủ quan; chức năng quản lý nhà nước ở một số xã, thị trấn còn hạn chế; sự kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường QP – AN ở một số xã hiệu quả chưa cao; chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ còn hạn chế.

Trong thời gian tới, để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh đồng chí chủ tịch UBND huyện - Đỗ Trọng Luận đề nghị: Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành KVPT vững chắc trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; đề cao tinh thần cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; Tập trung nguồn lực xây dựng KVPT huyện vững chắc toàn diện cả về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP,AN; Tập trung phát triển các khu công nghiệp, làng nghề, khu kinh tế trọng điểm, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, với củng cố thế trận quốc phòng, an ninh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, khắc phục những hạn chế, yếu kém; phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng địa phương; làm tốt công tác vận động quần chúng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương công an, dự bị động viên, dân quân cơ động vững mạnh; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung các văn kiện, tác chiến phòng thủ; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, phòng không nhân dân, chỉ đạo 100% các xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã, thị trấn, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng LLVT huyện vững mạnh, sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống phức tạp về QP - AN, giữ ổn định tình hình địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Nhân dịp này, UBND huyện đã trao thưởng cho 18 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Một số hình ảnh trao thưởng tại hội nghị:

Bùi Thúy – Đài truyền thanh huyện

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

322285

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 213

Hôm qua : 202