Hôm nay, Chủ nhật ngày 14/04/2024,

Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ ba, 17/08/2021 | Đã xem: 313 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 16/8, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

 

Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

 

Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

 

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Hoàng Hà, TUTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Song Tùng, TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết: Đây là lần đầu tiên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị thống nhất, phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, với quy mô toàn quốc, khoảng 2.000 đại biểu tham dự ở 64 điểm cầu. 

 

Các ý kiến góp ý của các vị đại biểu, nhất là các ý kiến bổ sung của các tổ chức thành viên sẽ là cơ sở để Ủy ban Trung ương MTTQ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo Kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

Theo đó, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã thông qua các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, đồng thời chủ động gắn việc xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tổ chức.

 

Nét mới trong việc triển khai xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là nội dung của chương trình đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù và gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức, thể hiện rõ sự quyết tâm hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

 

Trong đó xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyệt đối tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; 

 

Chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện. 

 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mong đợi của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. 

 

Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ Đoàn, Hội các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở gắn với địa bàn khu dân cư. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân…

 

Tại hội nghị, lãnh đạo một số tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố đã phát biểu tham luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thắng lợi Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động của MTTQ và các tổ chức thành viên trong xây dựng, triển khai chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

 

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội.

 

Cần tiếp tục đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước về thực hành phong cách theo tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", thực sự vì nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân. 

 

Mỗi cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên cần quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân; đổi mới phương thức vận động, lôi cuốn để nhân dân tham gia mạnh mẽ vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, qua đó phát huy mọi nguồn lực, khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước…

 

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

581448

Trực tuyến : 11

Hôm nay : 241

Hôm qua : 507