Hôm nay, Thứ năm ngày 05/10/2023,

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2021

Thứ ba, 15/06/2021 | Đã xem: 326 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Cùng với các địa phương trong cả nước, ngày 12/6/2021, huyện Yên Mô đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng- Chuyên đề năm 2021.

 

Toàn huyện có 18 điểm cầu trực tuyến, gồm 1 điểm cầu tại huyện và 17 điểm cầu tại các xã, thị trấn, với 628/633 đại biểu tham dự, đạt tỷ lệ 99,2%. Tại điểm cầu của huyện: Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng các phòng, ban, MTTQ và các các đoàn thể chính trị- xã hội của huyện; lãnh đạo Ban CHQS huyện; các báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác trên địa bàn huyện.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tại huyện

* Buổi sáng ngày 12/6/2021, diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chủ trì hội nghị. Điểm cầu tỉnh Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định nhiệm vụ, phương hướng cho những năm tiếp theo. Đây cũng là dịp để tôn vinh những điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua. Theo đó, 5 qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận. Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thường xuyên. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát được chú trọng, thực hiện bài bản, thực chất, kịp thời, nghiêm túc.

 

Những kết quả đạt được nêu trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng, thể hiện vai trò của người đứng đầu, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. 

 

Với những kết quả đã đạt được, toàn quốc có 136 tập thể, 187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2021 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Tỉnh Ninh Bình có 02 tập thể là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường THPT Kim Sơn A; 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2021 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua. Biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Tổng Bí thư đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội, các cán bộ, đảng viên cần phát huy những kết quả, nghiêm túc tự giác trong tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cần đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; gắn việc "làm theo" Bác, trách nhiệm nêu gương với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhằm tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng, toàn xã hội.  

* Buổi chiều ngày 12/6/2021 diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng- Chuyên đề năm 2021. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu nội dung chuyên đề toàn khóa- chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó nêu rõ những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

 

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọn cuộc đời, Người hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Di sản tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. 

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. 

 

Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định: "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Đồng thời chỉ rõ: "Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

 

Qua hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Sau phần giới thiệu chuyên đề của đồng chí Phùng Hữu Phú, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu quán triệt cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc, tiếp tục đổi mới cách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2021; phải có sự đổi mới đột phá trong "làm theo" và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, chức vụ càng cao nêu gương càng lớn. Đặc biệt cần quán triệt sâu sắc bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để thực hiện việc học và làm theo Bác ngày càng hiệu quả hơn...

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm tham gia hội nghị ở tất các điểm cầu trong tỉnh. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

 

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bám sát tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong nội dung bài phát biểu rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ kết Chỉ thị 05 và những tinh thần cơ bản của chuyên đề năm 2021, gắn với định hướng phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, của các đơn vị, địa phương và rất lưu ý thực hiện việc phát huy giá trị lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, khơi dậy ý chí quyết tâm, truyền thống cách mạng khát vọng phát triển đất nước, góp phần biến khát vọng thành hiện thực, nỗ lực thực hiện thắng lợi, đạt các mục tiêu nghị quyết đã đề ra.

 

Thực hiện tốt Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đặc biệt cần phải tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

 

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Phải tập trung rà soát các cơ chế, chính sách để giải quyết các"điểm nghẽn", các vấn đề lớn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

 

Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải nhấn mạnh việc làm theo từng việc, phần việc cụ thể; gắn với trách nhiệm nêu gương thực chất. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; phải khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tinh thần "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". 

 

Chủ động tích cực thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa- chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính"./.

 

Phùng Luyên-Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

474571

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 52

Hôm qua : 576