Hôm nay, Thứ tư ngày 22/05/2024,

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Thứ tư, 10/04/2024 | Đã xem: 107 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng  ngày 10/4, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Văn Nghĩa- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo huyện, bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Trưởng các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội huyện và công chức văn hoá các xã, thị trấn.

 

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

 

Qua 10 năm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp về văn hóa đã được cấp ủy các cấp triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và phát triển văn hóa con người Việt Nam có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước một cách đầy đủ hơn. Những giá trị văn hóa, đạo lý truyền thống của dân tộc, địa phương được khơi dậy, giữ gìn và phát huy, hình thành những phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Huyện đã tổ chức 02 hội nghị gồm: 01 hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện và 01 hội nghị cán bộ, công chức khối Huyện ủy, UBND huyện và một số cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, đạt tỷ lệ trên 97%. Hội nghị cán bộ, đảng viên cơ sở tổ chức từ ngày 20/8-10/9/2014, số người tham gia 5.880/6.051, đạt tỷ lệ 97,17 %. Công tác xã hội hóa về đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa ngày càng phát triển, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng. Đến cuối năm 2023, có 35.734/38.399 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 93%, tăng 9,98% so với năm 2014; có 23.009 hộ có giấy khen 03 năm liên tục đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Công tác xây dựng “Làng văn hoá”, “Thôn xóm văn hoá”, “Khu phố văn hoá”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa” tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đến nay, toàn huyện có 222/232 thôn, xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa (đạt 96%), có 30 thôn, xóm, tổ dân phố đủ điều kiện và đề nghị tặng giấy khen đã có thành tích 5 năm liên tục đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa (2019- 2023); 6/17 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới nâng cao; có 3/6 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 52 thôn, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, huyện đang phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2024. Song song với đó, Ban Thường vụ huyện uỷ Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII), Kết luận số 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; bổ sung, hoàn thiện hệ thống giải pháp thực hiện nhiệm vụ về văn hóa; quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống, hành vi thiếu văn hóa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...

 

Tại hội nghị, các vị đại biểu đã được nghe đại diện các chi bộ, đảng bộ trực thuộc báo cáo tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế qua 10 năm thực hiện nghị quyết, đồng thời đóng góp ý kiến, giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã biểu dương và ghi nhận những kết quả tích cực của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện đã đạt được trong 10 năm qua, đồng thời đồng chí đề nghị các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33, các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Huyện ủy, UBND huyện. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với lĩnh vực văn hoá. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa. Tăng cường quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển kinh tế du lịch. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch về bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm trên địa bàn huyện... Tạo dựng sản phẩm văn hóa đặc trưng Yên Mô, tạo điều kiện để các công ty, doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu uy tín trên thị trường với những sản phẩm đặc trưng của huyện.

 

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo huyện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết

 

Nhân dịp này, 04 tập thể và 09 cá nhân đã được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

Tác giả: Thu Hương- Trung tâm Văn hoá- Thể thao và Truyền thanh huyện.

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

627896

Trực tuyến : 20

Hôm nay : 1036

Hôm qua : 1289