Hôm nay, Thứ hai ngày 08/08/2022,

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 03- NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy

Thứ sáu, 15/04/2022 | Đã xem: 233 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 15/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 03- NQ/HU, ngày 07/2/2012 về “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường vụ Huyện ủy; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh tại huyện; cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

 

10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/HU, ngày 07/02/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay” đã góp phần giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; góp phần quan trọng vào thắng lợi chung trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và công tác sinh hoạt tư tưởng. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết luôn đạt trên 96%. Hàng năm, công tác tuyên truyền miệng được lồng ghép trên 80 hội nghị từ huyện đến cơ sở, với hàng nghìn lượt người tham dự. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh; Trang Thông tin điện tử huyện duy trì nhiều chuyên đề, chuyên mục như: “Xây dựng Đảng”; “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; “Nhà nước và pháp luật”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”..., được thông tin kịp thời tình hình hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương trong huyện. Đến nay, 17/17 xã, thị trấn đều có đài truyền thanh được trang bị hệ thống tiếp sóng 4 cấp; 100% số thôn, xóm của các xã có hệ thống loa, cụm loa ngoài trời hoạt động ổn định. Công tác thông tin cổ động, tuyên truyền trực quan có nhiều đổi mới, đa dạng về nội dung và hình thức. Đã có trên 95% các gia đình đảng viên và trên 75% số hộ gia đình tự giác treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương. Phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở ngày càng được quan tâm và phát triển với nhiều hình thức đa dạng như: Liên hoan các Câu lạc bộ hát chèo, hát xẩm; Hội diễn nghệ thuật quần chúng; các chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân… Hiện, toàn huyện có 25 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, trong đó có 21 câu lạc bộ hát chèo, hát xẩm duy trì hoạt động thường xuyên, qua đó đã trở thành nét đẹp văn hóa tinh thần, thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ được Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo. Từ năm 2012 đến nay, đã mở được 208 lớp đào đạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 22.400 lượt học viên. Thường xuyên chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị trong huyện triển khai thực hiện toàn diện các nội dung Chị thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng. Duy trì thực hiện có hiệu quả nội dung sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; 100% đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy định và thường xuyên bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

 

Cùng với đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tích cực thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (Khoá VIII). Việc “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” theo tinh thần Chỉ thị 20- CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) được quan tâm. Từ năm 2012 đến năm 2015 có 08 đảng bộ địa phương xuất bản cuốn lịch sử địa phương, là huyện thứ hai trên địa bàn tỉnh có 100% xã, thị trấn hoàn thành biên soạn lịch sử đảng bộ xã, thị trấn (vượt mục tiêu). Quan tâm bố trí đủ biên chế cán bộ các đơn vị khối tư tưởng; thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ huyện tới cơ sở. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Yên Mô vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua “Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015- 2020”. Hằng năm, có 97,32% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; 100% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quản lý được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, cũng như tồn tại hạn chế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 03- NQ/HU, ngày 07/2/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay”; đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp để tiếp tục thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Để tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung triển khai toàn diện, hiệu quả hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân về ý chí và hành động góp phần thực thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, xây dựng quê hương Yên Mô giàu đẹp, văn minh. Trọng tâm là: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp về công tác tư tưởng. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời, sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với tiếp tục đổi mới phương thức học tập, quán triệt. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị và các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, đổi mới việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt việc sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet, công tác thông tin đối ngoại. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận xã hội.

Ảnh: Các đ/c lãnh đạo huyện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

 có nhiều thành tích

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 18 cá nhân có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 03- NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Tác giả: Bùi Thúy- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

         

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

320041

Trực tuyến : 10

Hôm nay : 794

Hôm qua : 206