Hôm nay, Thứ bảy ngày 30/09/2023,

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ năm, 13/02/2020 | Đã xem: 474 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 13/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp để thảo luận và cho ý kiến về công tác cán bộ; nội dung trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XIV; Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Cho ý kiến vào Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu cơ bản đánh giá: dự thảo báo cáo có bố cục chặt chẽ, nội dung trình bày logic, thể hiện đầy đủ các mặt công tác mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Dự thảo báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đồng thời, dự báo sát tình hình, đưa ra phương hướng tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về chủ đề Báo cáo, trên cơ sở phân tích cụ thể, các đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ, đảm bảo khái quát, ngắn gọn, súc tích, thể hiện được chiến lược, tầm nhìn dài hạn. Về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội, các đại biểu đề nghị nêu rõ những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực cũng như chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đảm bảo khách quan, trung thực. Đồng thời cần phân tích, bổ sung rõ hơn mội số nội dung về kết quả xây dựng NTM; phát triển kinh tế biển; công tác xây dựng Đảng.

Về các khâu đột phá, đề nghị Báo cáo cần trình bày ngắn gọn hơn, trong đó tập trung vào: phát triển du lịch và kinh tế du lịch; công tác cán bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút các dự án có đóng góp ngân sách lớn, giải quyết việc làm và bảo vệ môi trường. Thống nhất với nội dung các chương trình trọng tâm mà Dự thảo báo cáo đã đề ra song các đại biểu cũng nhấn mạnh cần bổ sung việc tập trung đầu tư thiết chế văn hóa lớn của tỉnh. Một số đại biểu đề nghị chỉnh sửa câu từ, cách diễn đạt cho chính xác, phù hợp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời nhấn mạnh về việc cần rà soát lại các mục tiêu, phương hướng để viết cho chắc chắn, thể hiện được khát vọng, hướng đi của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Về tốc độ tăng trưởng nên xây dựng 2 phương án và có các thông tin cụ thể kèm theo để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xem xét và quyết định; xem xét thay thế cụm từ “cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” bằng “cuộc cách mạng công nghiệp phát triển nhanh chóng vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với sự phát triển của tỉnh” đảm bảo phù hợp với tình hình chung; xem xét lại mục tiêu về bình quân số bác sỹ/vạn dân; Đối với khâu đột phá và chương trình trọng tâm nên để 3 khâu đột phá, 7 chương trình trọng tâm nhưng cần viết ngắn gọn, xúc tích hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu sâu để có ý kiến đóng góp; Tổ biên tập tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo báo cáo.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến về công tác cán bộ; nội dung trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XIV về việc giao vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

472094

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 129

Hôm qua : 580