Hôm nay, Thứ bảy ngày 30/09/2023,

Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII tổ chức Kỳ họp thứ 18, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016- 2021

Thứ ba, 09/03/2021 | Đã xem: 387 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 09/3/2021, HĐND huyện khóa XIII tổ chức Kỳ họp thứ 18 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Mai Văn Tuất- TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hoàng Hà- TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần- TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- TUV, Bí thư Huyện ủy; đại diện các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện. Cùng dự còn có đồng chí Đặng Thái Sơn- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấncác vị đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XIII bằng hình thức biểu quyết. Kết quả: với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND huyện miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần- nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện khóa XIII, do đảm nhận công tác mới tại sở ngành của tỉnh.

 

Tiếp đó, kỳ họp đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021 của HĐND và của UBND huyện. Theo đó, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng với sự chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội giai đoạn 2016- 2020. Kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản xuất trên địa bàn đến năm cuối nhiệm kỳ ước đạt 5.322 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt: 23,8%,  Công nghiệp, xây dựng đạt 43,2%; dịch vụ đạt 33%; thu nhập bình quân đầu người đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 51,15 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 76,554 tỷ đồng; phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu đạt được kết quả tích cực. Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 2,33%, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

 

Về kết quả HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND huyện đã triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo luật định, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ, HĐND huyện có 33 đại biểu, trong đó có 11 đại biểu nữ, 01 đại biểu tôn giáo, 28 đại biểu đạt trình độ đại học và trên đại học. Hiện nay số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân giảm còn 29 đại biểu do chuyển công tác và nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Cũng trong 5 năm, HĐND huyện đã tổ chức 18 kỳ họp để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của địa phương, tăng 5 kỳ họp so với nhiệm kỳ trước. Đã ban hành 137 nghị quyết về các lĩnh vực và các hoạt động khác, trong đó có 37 nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Các nghị quyết của HĐND đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được về phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

 

Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức. Chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã tổ chức 48 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực được đông đảo cử tri quan tâm như công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ để xây dựng nông thôn mới, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện Luật Lao động, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Giáo dục, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư công ...

 

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND. Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp đảm bảo nghiêm túc, hình thức tiếp xúc đa dạng, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu tiếp thu, giải trình theo thẩm quyền.

 

Việc phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND huyện, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan hữu quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Hoạt động của HĐND huyện giúp UBND huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan phát hiện và khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế, bất cập, góp phần quan trọng ổn định và phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh.

 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, HĐND huyện khóa XIII cùng với cử tri và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND huyện khóa XIV, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021- 2026 và về đích huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Tham luận tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả công tác, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nghị quyết, nhiệm vụ được HĐND huyện giao.

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn- TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐND huyện. Đồng thời, đề nghị các đồng chí Thường trực HĐND huyện tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: Cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan trong triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tăng cường hoạt động giám sát, thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và duy trì hiệu quả quy chế phối hợp và mối quan hệ công tác với UBND huyện. Đối với UBND huyện cần thực hiện nghiêm quy định của Hiến pháp, pháp luật, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bố trí, sắp xếp cán bộ. Chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt đó là: cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt các điều kiện tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn, giới thiệu, bầu ra những đại biểu xứng đáng, tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Với tinh thần dân chủ trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 100% đại biểu đã nhất trí thông qua các nghị quyết liên quan đến công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, 19 tập thể và 39 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐNĐ huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021./.

Bùi Thúy – Đài truyền thanh huyện

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

472069

Trực tuyến : 10

Hôm nay : 104

Hôm qua : 580