Hôm nay, Thứ năm ngày 29/02/2024,

Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Thứ tư, 14/04/2021 | Đã xem: 417 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện năm 2020 hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Trên từng lĩnh vực, địa bàn đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo đạt thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất và công tác.

 

Nhận thức rõ vị trí và tác dụng của phong trào Thi đua yêu nước, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở xác định đặt nội dung thi đua lên hàng đầu, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị hàng năm. Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ điều kiện thực tiễn, huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, để khuyến khích xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Để đẩy mạnh phong trào thi đua, có sức lan tỏa cao, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch đăng ký mô hình, phong trào, việc làm điển hình, chỉ đạo gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 toàn cầu, cùng với thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, song cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội. Kinh tế có bước tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển công nghiệp, dịch vụ, trong nông nghiệp, chăn nuôi. Huyện đã triển khai, phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua hướng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững. Trong đó, trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và thương mại; giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm quan cơ sở sản xuất gốm Bồ Bát- Yên Thành

Điểm nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước ở huyện thời gian qua đó là phong trào đã được phát động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các phong trào thi đua “Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, “Chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị sản xuất”, “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”… đã được phát động sâu rộng trong toàn huyện, tạo bước chuyển tích cực trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2020, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 61,1tạ/ha/năm. Các vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao theo hướng hữu cơ tiếp tục được mở rộng, toàn huyện có 65ha canh tác 4 vụ/năm (tăng 9ha so với năm 2019), bình quân cho giá trị thu hoạch đạt từ 350- 400 triệu đồng/ha/năm, có trên 313 ha diện tích cây trồng được thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp. Toàn huyện cũng đã chuyển đổi được 820ha diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng cây ăn quả, cho giá trị thu nhập đạt 135 triệu đồng/ha/năm (tăng 7,5 triệu đồng). Thông qua các phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả. Nhiều gia đình đã thành công trong mô hình trang trại, gia trại tổng hợp như: mô hình canh tác 4 vụ/năm ở HTX Bắc Yên (Yên Lâm), Đông Thôn (Yên Thái), Thọ Bình (Yên Phong); mô hình sản xuất chuối– cá, ao nổi, nuôi thỏ Newzeland, nuôi ếch, chạch sụn… tập trung ở xã Yên Mạc, Khánh Thượng, Yên Đồng, Khánh Dương, Yên Hòa...

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Bí thư HU cùng các đồng chí

lãnh đạo huyện thăm quan mô hình nuôi thỏ xã Yên Đồng

Cùng với đó, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã quan tâm, cùng sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân nên phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi. Đến nay, huyện đã có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%; xã Yên Hòa và xã Yên Từ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 8 thôn, xóm được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện cũng đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

 

Song song với các phong trào phát triển kinh tế, trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và khoa học- công nghệ tiếp tục được duy trì và phát triển. Các phong trào “Thi đua lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Nâng cao năng xuất, chất lượng, an toàn và hiệu quả”… đã góp phần quan trọng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Giá trị sản xuất CN- TTCN năm 2020 đạt 1.300  tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2019. Giá trị xây dựng cơ bản đạt 1.040 tỷ đồng, tăng 2,2%. Giá trị kim ngạch xuất khẩu cũng đạt 44 triệu USD, tăng 3,28% so với năm 2019.

 

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, y tế, giáo dục, an ninh- quốc phòng, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ,“Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường chuẩn Quốc gia”, “Xã hội hóa công tác y tế”, “Nâng cao y đức thực hiện tốt quy tắc ứng xử”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Giải quyết việc làm, giảm nghèo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, “dòng họ tự quản”, “Thi đua quyết thắng”.

 

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có các phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh”,“Dân vận khéo”; “Ngày vì người nghèo”… Năm 2020, huyện có 100% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 100% đơn vị chính quyền cơ sở đạt từ khá trở lên và có 83% chính quyền cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh.

 

Với những thành tích của các tập thể và cá nhân đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, năm 2020 có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 04 tập thể được chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 14 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 02 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh và được Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” và Giấy khen vì có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước của huyện. 

 

Xác định thi đua là động lực để phát triển, toàn huyện đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động nhằm tiếp tục xây dựng, nhân rộng, biểu dương điển hình tiên tiến, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả các phong trào Thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Yên Mô ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2021 và đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026./.

Bùi Thúy – Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

552184

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 144

Hôm qua : 679