Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Xã Yên Từ

Xã Yên Từ

 Xã Yên Từ

- Diện tích: 4,84 km² 

- Dân số 6.780 người (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới của xã Yên Từ:

Phía đông giáp thị trấn Yên Ninh (huyện Yên Khánh)

Phía bắc giáp xã Yên Phong

Phía tây giáp xã Yên Mỹ

Phía nam giáp xã Yên Nhân.