Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Xã Yên Thành

Xã Yên Thành

- Diện tích: 8,87 km²

- Dân số: 6.045 người (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Yên Mỹ, Yên Mạc

Phía nam giáp xã Yên Thái, Yên Đồng

Phía tây giáp xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp

Phía bắc giáp xã Yên Hòa, Yên Hưng