Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Xã Yên Thắng

Xã Yên Thắng

- Diện tích: 11,56 km²

- Dân số: 8.356 người (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Yên Hòa

Phía nam giáp xã Yên Thành

Phía tây giáp xã Đông Sơn và Yên Bình của thị xã Tam Điệp

Phía bắc giáp xã Mai Sơn và Khánh Thượng, Yên Mô