Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Xã Yên Thái

Xã Yên Thái

- Diện tích: 9,84 km²

- Dân số: 5.700 người (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Yên Lâm

Phía nam giáp huyện Nga Sơn

Phía tây giáp xã Yên Đồng

Phía bắc giáp xã Yên Thành, Yên Mạc