Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Xã Yên Nhân

Xã Yên Nhân

- Diện tích: 11,06 km²

- Dân số: 11.363 người (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Khánh Hồng, Yên Khánh

Phía nam giáp các xã của huyện Kim Sơn

Phía tây giáp xã Yên Mạc

Phía bắc giáp xã Yên Từ