Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Xã Yên Mạc

Xã Yên Mạc

 Xã Yên Mạc

 - Diện tích: 8 km²

- Dân số: 6.800 người (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Yên Nhân huyện Yên Mô.

Phía nam giáp xã Yên Lâm, huyện Yên Mô.

Phía tây giáp xã Yên Thái, huyện Yên Thái.

Phía bắc giáp xã Yên Thành, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô.