Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Xã Yên Lâm

Xã Yên Lâm

- Diện tích: 7,84 km²

- Dân số: 7.228 người (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Lai Thành huyện Kim Sơn.

Phía nam giáp xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

Phía tây giáp xã Quang Sơn, huyện Yên Mô.

Phía bắc giáp xã Yên Sơn, huyện Yên Mô.