Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Xã Yên Hưng

Xã Yên Hưng

- Diện tích: 3,45 km²

- Dân số: 3.697 người (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Yên Phong

Phía nam giáp xã Yên Mỹ

Phía tây giáp xã Yên Thành

Phía bắc giáp xã Yên Hòa, thị trấn Yên Thịnh