Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Xã Yên Hòa

Xã Yên Hòa

 Xã Yên Hòa:

Trụ sở làm việc và Nhà văn hóa xã Yên Hòa

- Diện tích: 7,63 km²

- Dân số: 7107 người

- Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Yên Hưng, thị trấn Yên Thịnh.

Phía nam giáp xã Yên Thành

Phía tây giáp xã Yên Thắng.

Phía bắc giáp xã Khánh Thượng.