Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Xã Yên Đồng

Xã Yên Đồng

- Diện tích: 29,13 km²

- Dân số: 8.336 người (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Yên Thái

Phía nam giáp huyện Nga Sơn, Thanh hóa

Phía tây giáp xã Đông Sơn, Tam Điệp

Phía bắc giáp xã Yên Thành