Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Xã Mai Sơn

Xã Mai Sơn

- Diện tích: 4,53 km²

- Dân số: 3.837 người (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Khánh Thượng huyện Yên Mô.

Phía nam giáp xã Yên Thắng, huyện Yên Mô.

Phía tây giáp xã Yên Bình, Tam Điệp và Ninh Vân, Hoa Lư.

Phía bắc giáp xã Ninh An, Hoa Lư, Ninh Vân, Hoa Lư.