Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Xã Khánh Thượng

Xã Khánh Thượng

- Diện tích: 8,77 km²

- Dân số: 6.959 người (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Khánh Dương huyện Yên Mô.

Phía nam giáp xã Nam Sơn và xã Yên Thắng, huyện Yên Mô.

Phía tây giáp xã Mai Sơn, huyện Yên Mô.

Phía bắc giáp xã Ninh An, huyện Hoa Lư.